Thông báo tổ chức học tập trở lại sau khi nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm nhiễm đường hô hấp do chủng mới của virut Corona gây ra

THÔNG BÁO

V/v tổ chức học tập trở lại sau khi nghỉ học để phòng chống dịch bệnh

viêm nhiễm đường hô hấp do chủng mới của virut Corona gây ra

 

Thực hiện Công văn hỏa tốc số 502/UBND-VX ngày 05 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc cho phép học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm nhiễm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra, trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã có thông báo cho sinh viên được nghỉ học để phòng chống dịch bệnh kể từ ngày 07/02/2020.

Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của các cơ quan chức năng và tình hình tại địa bàn tỉnh Nghệ An không có dịch bệnh, Nhà trường thông báo tổ chức cho sinh viên toàn trường học tập trở lại vào thứ hai, ngày 17/02/2020.

Nhận được Thông báo,  yêu cầu Trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện/.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Dương Xuân Thao

Nơi nhận:

- BGH; 

- Trưởng các phòng, khoa;

- Website của Trường;           

- Lưu: VT.

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh