Thông báo đổi giờ vào học theo lịch làm việc mùa đông

THÔNG BÁO

Từ ngày 15/10/2018, nhà trường thực hiện lịch làm việc mùa đông, giờ vào học buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 00 phút; buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 15 phút. Đề nghị tất cả các em sinh viên lưu ý thực hiện đúng lịch.

 TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CTSV

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh