Tập san "Thông tin khoa học kinh tế - kỹ thuật" số 9/2014

NGHIÊN CỨU- TRAO ĐỔI

 

1.Một số dẫn liệu về họ Na (Annonaceae), họ Long Não (Lauraeae), họ Cam (Rutaceae) xã Châu Cường ở khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Nghệ An- TS.Đỗ Ngọc Đài, Th.S Hoàng Hoa Quế

2.Ứng dụng công nghệ nuôi cấy tế bào để nhân giống khoai tây sạch bệnh ở Nghệ An (Phần 2) - T.S Nguyễn Xuân Lai

3.Theo dõi tình hình bệnh hại và biện pháp phòng trừ bệnh héo xanh, lở cổ rễ trên cây đậu tương - Th.S Võ Thị Dung

4.Nâng cao hiệu quả của hoạt động truyền thông Marketing trong việc thu hút người học tại Trường đại học kinh tế Nghệ An - Th.S Lê Thị Trang

5.Ảnh hưởng của rào cản kỹ thuật tới hoạt động ngoại thương của Việt Nam - Th.S Hồ Thị Hoàng Lương

6.Thất thoát, lãng phí trong hoạt động đầu tư phát triển- nguyên nhân và hậu quả - Th.S Hồ Thị Hiền

7.Tác động hắt ra trong kinh tế vĩ mô - Th.S Nguyễn Thị Ngọc Dung

8.Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần -  Những ưu điểm và hạn chế trong bối cảnh kinh tế hiện nay - Th.S Trần Thu Hà

9.Áp dụng các trò chơi ngôn ngữ để dạy kỹ năng nói Tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh - Th.S Nguyễn Thị Hoài Ly

10.Một số lưu ý khi chia di sản thừa kế theo di chúc – CN.Dương Thị Hải Yến

11.Một số trao đổi trong việc ứng dụng các phần mềm hỗ trợ nhằm đổi mới phương pháp dạy và học tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An - Th.S Đào Thị Nha Trang

12.Những vấn đề đang gặp phải trong công tác quản trị nhân sự của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay - Th.S Đặng Thị Thảo

13.Phát triển nguồn lực con người và các nhân tố cơ bản tác động đến phát triển nguồn nhân lực con người trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay- TS. Nguyễn Thị Tùng

14.Quan niệm về Đạo và đức của Nho giáo và việc vận dụng trong nhà trường hiện nay –TS.Nguyễn Thị Lan

15.Tư tưởng về quyền dân tộc trong Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh –CN.Nguyễn Thị Thương Uyên

16.Những đóng góp của kinh tế tư nhân trong sự phát triển kinh tế-xã hội ở Nghệ An từ năm 2000 đến nay - Th.S Trần Thị Bình

 

THÔNG TIN KHOA HỌC

17.Việc hỗ trợ học sinh, sinh viên tham gia thực tập, trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp và tư vấn việc làm ở trường Đại học Kinh tế Nghệ An- Th.S Nguyễn Thị Thu Hiền

 

Tập san "Thông tin khoa học kinh tế - kỹ thuật" số 9/2014

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh