Liên hệ

Mọi thông tin liên hệ với Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế theo địa chỉ:

1/ Email: khoahocvahtqt@gmail.com hoặc congtruong777@gmail.com,

2/ DĐ : 0915.642.577 (Mr.Trường), 0916.567.908 (Mr.Đài), 0915.033.177 (Ms.An) hoặc Máy bàn: 0383.832140.

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh