Thông báo về việc thay đổi lịch thi lần 2 các khóa

 Thông báo

V/v thay đổi lịch thi lần 2 ( Khóa 8 + khóa 9 và Trung cấp K37)
 
      Từ ngày 15/8 đến ngày 18/8/2014. Nhà Trường tổ chức học tập chuyên môn nghệp vụ cho Cán bộ, Giảng viên. Vậy lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 213-2014 của các Khóa sẽ điều chỉnh cụ thể như sau:
- Các môn thi vào ngày 15/8/2014 chuyển thi vào ngày 23/08/2014 ( Ca thi không thay đổi)
- Các môn thi vào ngày 16/08/2014 chuyển thi vào ngày 24/08/2014 ( Ca thi không thay đổi)
- Các môn thi vào ngày 17/08/2014 chuyển thi vào ngày 25/08/2014 ( Khóa 37 thi vào ca 1 buổi sáng; Quản trị khóa 8 thi vào ca 1 buổi chiều) .
     Sinh viên chú ý xem để dự thi đúng giờ

Bài viết khác