HỌC THUẬT CẤP KHOA (Cô Nha Trang)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

KHOA CƠ SỞ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                      Vinh, ngày 18  tháng 04 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

(Về việc tổ chức học thuật cấp khoa)

 

Kính gửi:       - Ban giám hiệu

                      - Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

                      - BCN khoa Cơ sở

Thực hiện kế hoạch Khoa học và Công nghệ cấp khoa; Bộ môn Tin học tổ chức Sinh hoạt học thuật cấp Khoa.

Chủ đề:  “HƯỚNG DẪN TẠO SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG GIẢNG DẠY BẰNG PHẦN MỀM IMINDMAP”

1. Mục đích buổi học thuật:

          - Biết cách cài đặt phần mềm Imindmap trên máy tính

          - Biết cách sử dụng phần mềm Imindmap để tạo được một sơ đồ tư duy

       - Ứng dụng tạo sơ đồ tư duy trong các môn học cụ thể...

2. Người thực hiện:

Đào Thị Nha Trang – Giảng viên Tổ Tin học -  Khoa Cơ sở

3. Ban chỉ đạo:

          Ban chủ nhiệm khoa

4. Nội dung chương trình:

1. Hướng dẫn cài đặt phần mềm Imindmap trên máy tính

              2. Cách sử dụng phần mềm Imindmap:

                        a. Tạo bản đồ mới:

          b. Vẽ và chỉnh sửa thêm nhánh

                       c. Xuất File

3. Ứng dụng tạo một sơ đồ tư duy cụ thể.

   5. Đối tượng tham gia:

          - Khách mời:   Đại diện Ban giám hiệu

                                  Đại diện phòng KH và HTQT

                                  Đại diện Hội đồng khoa học cấp trường

                                  Đại diện của các khoa

          - Toàn bộ giảng viên khoa Cơ sở

6. Thời gian tổ chức: 8h ngày 05 tháng 05 năm 2017 (Sáng thứ 6)

7. Địa điểm: Phòng học: E3.1

 

 

BAN GIÁM HIỆU

 

PHÒNG QL&HTQT

BCN KHOA

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

                                                                                          

                                                                                                                                                             Đào Thị Nha Trang

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh