THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CUỘC THI “TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT THUẾ TRONG TRƯỜNG HỌC NĂM 2016”

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC THI

“TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT THUẾ TRONG TRƯỜNG HỌC NĂM 2016”

 

Nhằm nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực Thuế đối với mọi người dân, trong đó có đoàn viên thanh niên, sinh viên ở các trường học. Thực hiện chủ trương Tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế trong Nhà trường của ngành Thuế. Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã phối hợp cùng trường Đại học Kinh tế Nghệ An và Đài truyền hình Nghệ An tổ chức chương trình “Tuyên truyền chính sách pháp luật thuế trong trường học năm 2016”. Ban Tổ chức chương trình trân trọng thông báo tới Ban Giám hiệu; Trưởng, phó các phòng, Khoa; giảng viên, CBCNVC các Khoa, phòng và học sinh, sinh viên của các lớp về thời gian và địa điểm của chương trình như sau:

           1. Thời gian: 19 giờ 15 phút, Thứ 4, ngày 25/05/2016

           2. Địa điểm: Hội trường A - Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

         Rất mong được sự tham gia đầy đủ, nhiệt tình và đúng thời gian của các cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên. 

Trân trọng!

                                                 

                                            BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh