THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2017

    UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

      TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN

 

           Số:   246 /TB-ĐHKTNA

             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                  Vinh, ngày 23 tháng 02  năm 2017

 

     THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2017

Được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 5252/BGDĐT-GDĐH ngày 24/10/2016 về việc đào tạo trình độ thạc sĩ tại Nghệ An, Trường Đại học Nha Trang và Trường Đại học Kinh tế Nghệ An liên kết tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017. 

1. Ngành tuyển sinh:

- Kinh tế,

- Quản trị kinh doanh,

2. Thời gian và Hình thức đào tạo: 

- Thời gian đào tạo: 1,5 năm. 

- Hình thức đào tạo: Học tập trung vào những ngày cuối tuần.

3. Điều kiện dự thi:

Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với ngành đào tạo (riêng ngành gần và các ngành khác phải học bổ túc một số học phần ở trình độ đại học của ngành đào tạo).

4. Thời gian biểu:

- Phát hành và nhận hồ sơ: 25/02- 31/5/2017

- Ôn thi đầu vào: 03/6- 30/7/2017

- Thi đầu vào: 05- 06/8/2017

5. Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học và Hợp tác đào tạo,

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An,

 Số 51, đường Lý Tự Trọng, phường Hà Huy Tập, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An,

 ĐT: (038) 3522156/ 0918658876 (ThS.NCS. Đinh Văn Tới- Giám đốc).   

                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

                                                                                                TS. Dương Xuân Thao

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh