Thông báo về việc thẩm định đề cương NCKH cấp trường ""Giải pháp tạo động lực làm việc cho cán bộ, giảng viên tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An"

Thông báo về việc thẩm định đề cương NCKH cấp trường ""Giải pháp tạo động lực làm việc cho cán bộ, giảng viên tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An"  của tác giả Nguyễn Thị Kim Dung, cộng sự: Phan Thị Thanh Bình

Tags:
Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh