Thông báo về việc thẩm định NCKH cấp trường "Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý hoạt động dạy học môn GDQP-AN ở trường ĐHKTNA"

Thông báo về việc thẩm định đề cương NCKH cấp trường "Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý hoạt động dạy học môn Giáo dục quốc phòng - an ninh ở trường Đại học Kinh tế Nghệ An" của tác giả Hồ Chí Quý và Thái Văn Hội

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh