Thông báo v/v TĐ đề tài NCKH "Khảo sát KNST từ sơ sinh đến 36 tháng tuổi của bò địa phương và bò lai Zêbu hiện nuôi ở một số địa phương tỉnh NA"

Thông báo về việc thẩm định đề tài NCKH: "Khảo sát khả năng sinh trưởng từ sơ sinh đến 36 tháng tuổi của bò địa phương và bò lai Zêbu hiện nuôi ở một số địa phương tỉnh Nghệ An " của tác giả Nguyễn Thị Hoa và cộng sự Hoàng Hữu Chất

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh