Thông báo vv TL HĐTĐ ĐC ĐT NC KH&CN: "Vận dụng chuẩn mực Việt Nam số 02 để hoàn thiện kế toán bán hàng tồn kho tại Công ty CP dược vật tư y tế NA"

Thành lập Hội đồng thẩm định đề cương đề tài nghiên cứu KH&CN: "Vận dụng chuẩn mực Việt Nam số 02 để hoàn thiện kế toán bán hàng tồn kho tại Công ty cổ phần dược vật tư y tế Nghệ An" của nhóm sinh viên: Lữ Thị Nga - Lớp K01.02, Nguyễn Thị Thương Thương - Lớp K1.03, Đậu Thị Thanh Thảo - Lớp K1,04 và giáo viên hướng dẫn: CN. Phạm Đức Giáp

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh