Thông báo tuyển sinh bổ sung đợt 1

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 vào học đại học hệ chính quy năm 2019 như sau:

UBND TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

Số: 772 TB/ĐHKTNA-HĐTS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nghệ An, ngày 28 tháng 08 năm 2019

THÔNG BÁO

XÉT TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019 (BỔ SUNG ĐỢT 1)

Căn cứ thông tư 04/VBHN-BGDĐT ngày 07/05/2019 ban hành quy chế tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh nhóm ngành đào tạo  giáo viên hệ chính quy;

Căn cứ đề án tuyển sinh năm 2019 của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An và kết quả xét tuyển đợt 1 năm 2018.

Căn cứ biên bản họp ngày 27/8/2019 của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Nghệ An;

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 vào học đại học hệ chính quy năm 2019 như sau:

I. Đối với phương thức xét điểm thi THPT Quốc gia năm 2019:

1. Hồ sơ xét tuyển bổ sung bao gồm:

- Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 (bản gốc).

- Lệ phí dự tuyển: 30.000đ/hồ sơ.

2. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 28/8/2019 đến 17h00' ngày 5/9/2019.

II. Đối với phương thức xét tuyển học bạ THPT:

1. Hồ sơ xét tuyển học bạ THPT gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường. 

- Bằng tốt nghiệp THPT (công chứng).

- Học bạ (công chứng).

. Lệ phí dự tuyển: 30.000đ/hồ sơ.

2. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 28/8/2019 đến 17h00' ngày 5/9/2019.

III. Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và lệ phí theo 2 cách:

          - Cách 1: Qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh gửi về địa chỉ: Ban tuyển sinh, trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Số 51 đường Lý Tự Trọng, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An. Điện thoại: 02388 692096. 

- Cách 2: Nộp trực tiếp đăng ký xét tuyển và lệ phí tại Ban tuyển sinh, trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Số 51 đường Lý Tự Trọng, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An. Điện thoại: 02388 692 096 

Thông tin chi tiết tra cứu tại website: dhktna.edu.vn hoặc liên hệ: Ban tuyển sinh, trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Số 51 đường Lý Tự Trọng, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An. Điện thoại: 02388 692 096

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT (Báo cáo);

- Hội đồng TS (Báo cáo);

- Lưu BTS.

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

TS. Dương Xuân Thao

(CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH)

 

 

 

 

 

 

 


Bài viết khác