THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

Năm 2018, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thực hiện tuyển sinh trình độ đại học cho tất cả các ngành đào tạo theo 2 phương thức: Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia và Xét tuyển học bạ THPT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

Số: 345 /HĐTSĐHKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 22 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

Thông tin chung

Tên trường:                 Đại học kinh tế Nghệ An      Mã trường:      CEA

Loại hình trường:        Đại học công lập                    Chỉ tiêu:          1.100

Website:                      www.dhktna.edu.vn             Email:              tuyensinhcea@gmail.com

Liên hệ:                       Số 51, Đường Lý Tự Trọng, Phường Hà Huy tập, TP Vinh, Nghệ An

Điện thoại:                  02388 692 096, 0918 609 949, 0989 197 184

I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH:

1. Phương thức xét tuyển: Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đăng ký thực hiện tuyển sinh trình độ đại học theo 2 phương thức:

- Xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia của 03 môn thi thuộc 1 trong các tổ hợp xét tuyển (A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Anh; B00: Toán, Hóa, Sinh, D01: Toán, Văn, Anh).

- Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập THPT được ghi trong học bạ năm lớp 12 của 03 môn học thuộc 1 trong các tổ hợp xét tuyển (A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Anh; B00: Toán, Hóa, Sinh, D01: Toán, Văn, Anh).

2. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

3. Điều kiện tham gia xét tuyển:

- Tốt nghiệp THPT và điểm thi THPT Quốc gia  theo quy định của Bộ GD&ĐT quy định.

- Điểm trúng tuyển được xét theo ngành, xét kết quả từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu.

II. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH NĂM 2018:

Ngành học

Mã Ngành

Tổ hợp môn đăng ký xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

Quản trị Kinh doanh

-Chuyên ngành 1: Quản trị  doanh nghiệp

-Chuyên ngành 2: Quản trị du lịch lữ hành và khách sạn

7340101

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

  - Toán, Hóa, Sinh

 - Toán, Văn, Anh

100

Kế toán

7340301

600

Kinh tế

7310101

100

Quản lý đất đai

7850103

40

Khoa học cây trồng

7620110

30

Lâm nghiệp

7620201

30

Thú y

7640101

200

III. THỦ TỤC, THỜI GIAN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia

      - Phiếu đăng ký xét tuyển (Tải mẫu phiếu tại đây)

      - Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

      - 02 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận, điện thoại liên hệ.

      - Thời gian đăng ký xét tuyển:  Theo quy định của Bộ GD&ĐT

2. Xét tyển theo kết quả học bạ THPT

        - Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường. (Tải mẫu phiếu tại đây)

        - Bằng tốt nghiệp THPT  hoặc giấy CNTN (Công chứng).

        - Học bạ THPT (Công chứng).

        - 02 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận, điện thoại liên hệ.

        - Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 02/04/2018

3. Lệ phí xét tuyển và địa chỉ liên hệ tiếp nhận hồ sơ

       - Lệ phí xét tuyển: 30,000 đồng

       - Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Ban tuyển sinh, trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Số 51 đường Lý Tự Trọng, P. Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An. Điện thoại: 02388 692 096, 0918 609 949, 0989 197 184

Nơi nhận:                              

- Bộ GD&ĐT (B/cáo)

- UBND Tỉnh Nghệ An (B/cáo)

- Sở GD&DDT (B/cáo)

- HT, các PHT;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, BTS.                                 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

      

TS. Dương Xuân Thao

              

         

 

 

 

 

 


Bài viết khác