Thông báo Tuyển sinh ĐH Chính quy năm 2019

Năm 2019, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đăng ký thực hiện tuyển sinh trình độ đại học theo 2 phương thức: Xét tuyển theo điểm thi THPT Quốc gia 2019 và Xét tuyển theo học bạ THPT:

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

Số: 195 TB/ĐHKTNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 25 tháng 2 năm 2019

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019

Thông tin chung:

Tên trường:                 Đại học kinh tế Nghệ An      Mã trường:      CEA

Loại hình trường:        Đại học công lập                    Chỉ tiêu:          1.100

Website:                      www.dhktna.edu.vn             Email:              tuyensinhcea@gmail.com

Liên hệ:                       Số 51, Đường Lý Tự Trọng, Phường Hà Huy tập, TP Vinh, Nghệ An

Điện thoại:                  02388 692 096, 0985.159.157, 0989.197.184, 0917.668.568

I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH:

1. Phương thức xét tuyển: Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đăng ký thực hiện tuyển sinh trình độ đại học theo 2 phương thức:

- Xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia của 03 môn thi thuộc 1 trong các tổ hợp xét tuyển (A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Anh; B00: Toán, Hóa, Sinh, D01: Toán, Văn, Anh).

- Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập THPT được ghi trong học bạ năm lớp 12 của 03 môn học thuộc 1 trong các tổ hợp xét tuyển (A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Anh; B00: Toán, Hóa, Sinh, D01: Toán, Văn, Anh).

2. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

3. Điều kiện tham gia xét tuyển:

- Tốt nghiệp THPT và điểm thi THPT Quốc gia  theo quy định của Bộ GD&ĐT quy định.

- Điểm trúng tuyển được xét theo ngành, xét kết quả từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu.

II. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH NĂM 2019:

TT

Các ngành đào tạo

Mã Ngành

Tổ hợp môn đăng ký xét tuyển

Chỉ tiêu

1

Quản trị kinh doanh

CN 1: Quản trị  doanh nghiệp

CN 2: Quản trị du lịch lữ hành và khách sạn

CN 3: Quản trị maketting

7340101

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Anh

100

2

Kế toán

7340301

550

3

Kinh tế

7310101

100

4

Tài chính ngân hàng

7340201

50

5

Quản lý đất đai

7850103

40

6

Khoa học cây trồng

7620110

30

7

Lâm nghiệp

7620201

30

8

Thú y

7640101

200

 

III. THỦ TỤC, THỜI GIAN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia

      - Phiếu đăng ký xét tuyển (Theo mẫu của nhà trường)

      - Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 (bản gốc).

      - 02 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận, điện thoại liên hệ.

      - Thời gian đăng ký xét tuyển:  Theo quy định của Bộ GD&ĐT

      - Lệ phí xét tuyển: 30.000đ

2. Xét tyển theo kết quả học bạ THPT

        - Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường. (Theo mẫu của nhà trường)

        - Bằng tốt nghiệp THPT  hoặc giấy CNTN (Công chứng).

        - Học bạ THPT (Công chứng).

        - 02 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận, điện thoại liên hệ.

        - Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 15/3/2019

        - Lệ phí xét tuyển: 30.000đ

3. Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo 2 cách:

            Cách 1: Qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh gửi về địa chỉ: Ban tuyển sinh, trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Số 51 đường Lý Tự Trọng, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An. Điện thoại: 0985.159.157; 0989.197.184; 0917.668.568

          Cách 2: Nộp trực tiếp đăng ký xét tuyển và lệ phí tại Ban tuyển sinh, trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Số 51 đường Lý Tự Trọng, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An. Điện thoại: 0985.159.157; 0989.197.184; 0917.668.568

 

Nơi nhận                               

- Bộ GD&ĐT (B/cáo)

- UBND Tỉnh Nghệ An (B/cáo)

- Sở GD&DDT (B/cáo)

- HT, các PHT;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, BTS.                                 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

TS. Dương Xuân Thao

 

 

 

 

 

 


Bài viết khác