THÔNG BÁO XÉT TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 (BỔ SUNG ĐỢT 1)

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 vào học đại học hệ chính quy năm 2018 như sau:

UBND TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

    Số: 1185 TB/ĐHKTNA-HĐTS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 13 tháng 08 năm 2018

THÔNG BÁO

XÉT TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 (BỔ SUNG ĐỢT 1)

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo công văn số 2656/BGDĐT-GDĐH ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Đề án ngày 15/03/2018 của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An; Căn cứ kết quả xét tuyển đợt 1 năm 2018.

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo điểm xét tuyển vào trường bổ sung đợt 1 năm 2018 đối với phương thức xét điểm thi THPT Quốc gia là 14đ và đối với phương thức xét học bạ THPT là 15đ cho tất cả các ngành đào tạo, cụ thể như sau:

I. Đối với phương thức xét điểm thi THPT Quốc gia năm 2018:

TT

Ngành học

Mã Ngành

Tổ hợp môn

xét tuyển

Điểm xét  tuyển

bổ sung đợt 1

1

Kế toán

7340301

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Anh

14đ

2

Quản trị kinh doanh

- CN 1: Quản trị  doanh nghiệp

- CN 2: Quản trị du lịch lữ hành và khách sạn

- CN 3: Quản trị maketting

7340101

14đ

3

Kinh tế

- CN 1: Kinh tế học ứng dụng

- CN 2: Kinh tế đầu tư

7310101

14đ

4

Tài chính ngân hàng

7340201

14đ

5

Quản lý đất đai

7850103

14đ

6

Khoa học cây trồng

7620110

14đ

7

Lâm nghiệp

7620201

14đ

8

Thú y

7640101

14đ

 
Hồ sơ xét tuyển bố sung theo điểm thi THPT Quốc gia 2018 bao gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường. (Tải mẫu phiếu tại đây)

+ Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 (Bản gốc).

+ Lệ phí dự tuyển: 30.000đ/hồ sơ.

- Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 23/8/2018 đến 17h00' ngày 3/9/2018.

* Chế độ ưu đãi dành cho các thí sinh xét điểm thi THPT quốc gia năm 2018:

+ Giảm 50% học phí năm thứ nhất cho các thí sinh đạt từ 15đ đến dưới 18 điểm (đã cộng điểm ưu tiên).

+ Giảm 70% học phí năm thứ nhất cho các thí sinh đạt từ 18đ đến dưới 20 điểm (đã cộng điểm ưu tiên).

+ Giảm 100% học phí năm thứ nhất cho các thí sinh đạt từ 20 điểm trở lên (đã cộng điểm ưu tiên).

II. Đối với phương thức xét học bạ THPT:

- Thí sinh có điểm tổng kết 3 môn năm lớp 12 thuộc 1 trong các tổ hợp xét tuyển đạt từ 15đ trở lên, hạnh kiểm năm lớp 12 đạt loại khá là đủ điều kiện xét tuyển.Hồ sơ xét tuyển học bạ THPT gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường. (Tải mẫu phiếu tại đây)

+ Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao có công chứng).

+ Học bạ (bản sao có công chứng).

+ Lệ phí dự tuyển: 30.000đ/hồ sơ.

- Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 23/8/2018 đến 17h00' ngày 3/9/2018.

III. Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và lệ phí theo 2 cách:

         Cách 1: Qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh gửi về địa chỉ: Ban tuyển sinh, trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Số 51 đường Lý Tự Trọng, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An. Điện thoại: 02388 692096, 0918 609 949; 0985 159 157

          Cách 2: Nộp trực tiếp đăng ký xét tuyển và lệ phí tại Ban tuyển sinh, trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Số 51 đường Lý Tự Trọng, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An.

          Thông tin chi tiết tra cứu tại website: dhktna.edu.vn hoặc liên hệ: Ban tuyển sinh, trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Số 51 đường Lý Tự Trọng, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An. Điện thoại: 02388 692096, 0918 609 949; 0985 159 157.

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT (Báo cáo);

- Hội đồng TS (Báo cáo);

- Lưu BTS.

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

TS. Dương Xuân Thao

 

 

 

 

 

 

 


Bài viết khác