Thông báo xét tuyển Hệ ĐH chính quy năm 2018 (Bổ sung đợt 2)

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 vào học đại học hệ chính quy năm 2018 như sau:

UBND TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

 
   

Số: 1458 TB/ĐHKTNA-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nghệ An, ngày 22 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

XÉT TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 (BỔ SUNG ĐỢT 2)

 -------------------------------

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo công văn số 2656/BGDĐT-GDĐH ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Đề án ngày 15/03/2018 của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An; Căn cứ kết quả xét tuyển đợt 1 năm 2018.

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 vào học đại học hệ chính quy năm 2018 như sau:

I. Đối với phương thức xét điểm thi THPT Quốc gia năm 2018:

1. Hồ sơ xét tuyển bổ sung bao gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường. (Tải mẫu phiếu tại đây)

- Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 (bản gốc).

2. Lệ phí dự tuyển: 30.000đ/hồ sơ.

3. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 23/10/2018 đến 17h00' ngày 31/10/2018.

II. Đối với phương thức xét tuyển học bạ THPT:

1. Hồ sơ xét tuyển học bạ THPT gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường. (Tải mẫu phiếu tại đây)

- Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao có công chứng).

- Học bạ (bản sao có công chứng).

2. Lệ phí dự tuyển: 30.000đ/hồ sơ.

3. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 23/10/2018 đến 17h00' ngày 31/10/2018.

III. Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và lệ phí theo 2 cách:

- Cách 1: Qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh gửi về địa chỉ: Ban tuyển sinh, trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Số 51 đường Lý Tự Trọng, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An. Điện thoại: 02388 692096, 0918 609 949; 0985 159 157

- Cách 2: Nộp trực tiếp đăng ký xét tuyển và lệ phí tại Ban tuyển sinh, trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Số 51 đường Lý Tự Trọng, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An.

Thông tin chi tiết tra cứu tại website: dhktna.edu.vn hoặc liên hệ: Ban tuyển sinh, trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Số 51 đường Lý Tự Trọng, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An. Điện thoại: 02388 692096, 0918 609 949; 0985 159 157.

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT (Báo cáo);

- Hội đồng TS (Báo cáo);

- Lưu BTS.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Dương Xuân Thao

(CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH)

 

 

 

 
 

 

 


Bài viết khác