Lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

          Sáng ngày 08/3/2021, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri tại nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND Tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026.

          Nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ của Ủy ban bầu cử tỉnh trong việc thực hiện công tác bầu cử theo Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND năm 2015, các quy định của Đảng, Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương,Tỉnh ủy, UBND, Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sáng ngày 08/3/2021 Trường Đại học Kinh tế Nghệ An  tiến hành lấy ý kiến cử tri tại nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 – 2026.

          Tham dự hội nghị có TS Dương Xuân Thao- Hiệu trưởng nhà trường; TS Trương Quang Ngân – Phó hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến quy định về tiêu chuẩn của đại biểu HĐND và những trường hợp không được ứng cử đại biểu HĐND quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; tiểu sử tóm tắt và các biên bản họp ban lãnh đạo của các tổ chức đối với các đồng chí được dự kiến giới thiệu đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

          TS. Trương Quang Ngân đã có những ý kiến nhận xét về 2 đồng chí được giới thiệu lần này: Đồng chí Nguyễn Thị Tùng – Trưởng phòng QLĐT - KH và HTQT là nữ lãnh đạo nhiều kinh nghiệm và có năng lực chuyên môn tốt; từ khi giữ chức vụ Trưởng phòng, đồng chí đã tham mưu cho Đảng ủy, BGH có những giải pháp về công tác đào tạo một cách bài bản, khoa học, hợp lý. Đồng chí Dương Tiến Dũng – Bí thư đoàn Thanh niên, là cán bộ đoàn năng nổ, nhiệt tình, có nhiều hoạt động phong trào sôi nổi và thu hút được sự quan tâm tham gia của sinh viên; trong thời gian qua đã có nhiều sáng kiến đóng góp cho công tác truyền thông, tuyển sinh của nhà trường.

           Với những ưu điểm trên, sau khi thảo luận, 100% đại biểu dự Hội nghị nhất trí giới thiệu các đồng chí: Dương Tiến Dũng – Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An và Đồng chí Nguyễn Thị Tùng – Trưởng phòng QLĐT - KH và HTQT ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin bài: Kim Dung (Ban Truyền thông).


Bài viết khác