Tổ chức thành công khóa bồi dưỡng Quản trị doanh nghiệp tại thị xã Hoàng Mai

       Thực hiện Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban  nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân tỉnh Nghệ An năm 2019, trong 3 ngày 25 - 27/10/2019, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An phối hợp với UBND thị xã Hoàng Mai tổ chức lớp bồi dưỡng Quản trị doanh nghiệp.

        Thực hiện Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban  nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân tỉnh Nghệ An năm 2019, trong 3 ngày 25 - 27/10/2019, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An phối hợp với UBND thị xã Hoàng Mai tổ chức lớp bồi dưỡng Quản trị doanh nghiệp.

          Dự lễ khai giảng có ông Tô Huy Hùng – Phó Chủ tịch UBND Thị xã Hoàng Mai; Tiến sĩ Dương Xuân Thao - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An; Giảng viên cao cấp Ngô Quốc Vê - Viện khoa học và phát triển Nguồn nhân lực  TPHCM; cùng 95 học viên là lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp,  các chủ nhiệm hợp tác xã, các chủ hộ kinh doanh…

    Toàn cảnh lớp bồi dưỡng doanh nhân. Ảnh Đặng Thảo

          Phát biểu khai mạc khóa bồi dưỡng, Tiến sĩ Dương Xuân Thao nhấn mạnh: Mục tiêu của khóa bồi dưỡng này là góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân trên địa bàn Thị xã Hoàng Mai lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, có khả năng hoạch định chiến lược kinh doanh, năng động, nhạy bén, thích nghi với sự thay đổi của môi trường kinh doanh; có tinh thần dân tộc, văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm xã hội cao, có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp hoạt động có chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao, liên kết chặt chẽ, tham gia tích cực vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và tiến tới toàn cầu; ngày càng nhiều doanh nghiệp, doanh nhân có thương hiệu lớn cấp quốc gia, cấp khu vực.

          

      Tiến sĩ Dương Xuân Thao phát biểu khai mạc khóa bồi dưỡng. Ảnh: Đặng Thảo

          Thay mặt UBND Thị xã Hoàng Mai, ông Tô Huy Hùng -  Phó Chủ tịch khẳng định tầm quan trọng của khóa bồi dưỡng doanh nhân này.  Ông cảm ơn Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã dành cho đội ngũ doanh nghiệp và doanh nhân thị xã Hoàng Mai khóa học có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay.  Ông cũng yêu cầu các học viên tham gia khóa học nghiêm túc để lĩnh hội có hiệu quả các kiến thức mà giảng viên truyền đạt.

Tham gia khóa bồi dưỡng này, các học viên đã được trang bị thêm các kiến thức mới về: Tâm thế chinh phục mục tiêu của doanh nhân trong thời đại 4.0; Văn hóa doanh nghiệp; Kế toán dành cho quản lý… Nhờ đó sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lý, khả năng xây dựng chiến lược, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp…

Giảng viên Ngô Quốc Vê đang chia sẻ với học viên. Ảnh: Đặng Thảo

Học viên Nguyễn An Thái - Công ty TNHH Thái An Thành phát biểu cảm tưởng. Ảnh: Đặng Thảo

Tiến sĩ Dương Xuân Thao trao Giấy chứng nhận cho học viên. Ảnh: Đặng Thảo

                                                                            Bài: TS. Đinh Văn Tới

                                                                            (Trưởng Ban Truyền thông)


Bài viết khác