Thẩm định giáo trình môn "SINH SẢN GIA SÚC"

THẨM ĐỊNH GIÁO TRÌNH MÔN “SINH SẢN GIA SÚC”

Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 về việc biên soạn giáo trình phục vụ giảng dạy các học phần của khoa Nông Lâm Ngư.

Ngày 25 tháng 10 năm 2017, Hội đồng thẩm định giáo trình môn “Sinh sản gia súc” gồm:

Họ và tên thành viên HĐ

Đơn vị

Chức danh  trong HĐ

TS. Nguyễn Xuân Lai

BGH- Trường ĐH Kinh tế Nghệ An

Chủ tịch

TS. Dương Đình Long

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 1

TS. Võ Văn Hùng

Trường Đại học Hà Tĩnh

Phản biện 2

ThS. Chu Thị Hải

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Ủy viên

TS. Nguyễn Công Trường

Phòng QLKH & HTQT-Trường ĐH Kinh tế Nghệ An

Ủy viên, thư ký

 

Sau 2h làm việc, Hồng đã góp ý và thông qua biên bản giáo trình “Sinh sản gia súc” với các nội dung sau:

- Nội dung, chương trình đào tạo: Giáo trình phù hợp với chương trình đào tạo và chuyên ngành Chăn nuôi Thú y.

- Kết cấu và dung lượng khoa học: Giáo trình phù hợp với mức độ của sinh viên ngành Chăn nuôi Thú y.

- Mức độ đáp ứng của người học: Giáo trình đấp ứng được các yêu cầu của nười học và là tài liệu cho giảng viên.

- Tính mới: Giáo trình đã cập nhật những kiến thức mới về ngành Chăn nuôi Thú y đang sử dụng hiện nay.

Kết luận: Giáo trình đạt yêu cầu, đề nghị tác giả chỉnh sữa để phục vụ việc học tập của sinh viên. 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh