KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN BÓN HỢP LÝ CHO CÂY CHÈ TẠI NGHỆ AN”

(http://ngheandost.gov.vn/)

Ngày 25/4/2016, Sở Khoa học và công nghệ tổ chức đoàn kiểm tra đề tài KH&CN cấp tỉnh "Nghiên cứu xây dựng quy trình phân bón hợp lý cho cây chè tại Nghệ An", Đoàn kiểm tra do đ/c Trần Quốc Thành – Giám đốc Sở làm trưởng đoàn và các phòng chức năng của Sở. Về phía đơn vị chủ trì có TS Nguyễn Xuân Lai – Phó hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế Nghệ An, chủ nhiệm đề tài, đại diện Trung tâm nghiên cứu nông hóa thổ nhưỡng và cùng với nhóm thực hiện đề tài.

Với mục tiêu: Xác định được liều lượng và phương pháp phân bón hợp lý nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cho cây chè Nghệ An. Sau 5 tháng triển khai thực hiện đề tài đã đạt được một số kết quả:

Đã tiến hành điều tra thu thập và đánh giá hiện trạng sản xuất chè búp, tình hình sử dụng phân bón và quy trình kỹ thuật chăm sóc cây chè tại 6 xã thuộc 2 huyện Anh Sơn và Thanh Chương.

Xây dựng các thí nghiệm xác định liều lượng và phương pháp phân bón cho cây chè lấy búp tại xã Thanh Thủy, Thanh Chương và xã Long Sơn, Anh Sơn: Mỗi xã 4 thí nghiệm với 7 công thức và 3 lần nhắc lại. Hiện đã thí nghiệm bón phân 2 đợt và đã thu hoạch 1 đợt.

Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường, nghe trao đổi các chủ hộ tham gia mô hình thí nghiệm, ý kiến các kỹ thuật viên trực tiếp và các thành viên thảo luận và trao đổi ý kiến, đồng chí Giám đốc Sở kết luận:

1. Các thí nghiệm đã được triển khai đúng quy mô, thời gian như thuyết minh đã được phê duyệt. Phương pháp bố trí thí nghiệm chính xác, khoa học.

2. Theo dõi, chăm sóc, thu hoạch đã và đang được thực hiện theo đúng yêu cầu và kỹ thuật.

3. Tình hình sinh trưởng của chè cho thấy có sự khác biệt giữa các giống và các công thức bón phân.

4. Đề nghị chủ nhiệm đề tài và hộ dân trực tiếp tham gia các thí nghiệm của mô hình: tiếp tục thực hiện đúng các thí nghiệm và công thức đề ra; tổ chức theo dõi chi tiết và đầy đủ các công thức và có sự so sánh đối với các công thức. Bổ sung hình thức đo đếm trong thu hoạch như chia ô thu hái bằng tay để có thể đo đếm chính xác hơn.

                                                          Tin, ảnh: Nguyễn Thị Minh Tú

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh