Danh sách cán bộ, giảng viên coi thi lại kỳ 2 đợt 1 năm học 2018 - 2019

 DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN COI THI LẠI CÁC KHÓA KỲ 2 ĐỢT 1  NĂM HỌC 2018 - 2019 

   Ca 1 sáng có mặt:   6 giờ 45 phút  ;  Ca 2 sáng có mặt:   8h15 phút. Ca 1  chiều có mặt: 13 giờ 30 phút, ca 2 có mặt 15 giờ 15 phút

  11/5/2019(Thứ 7)
  Ca 1 S Ca 2 S Ca 1 C Ca 2 C
  3 4 1.5 1
1 Nguyễn Thị Lam  Nguyễn Thị Lam  Dương Thị Hải Yến  Dương Thị Hải Yến 
2 Nguyễn Thị Uyên  Nguyễn Thị Uyên  Lê Thị Dung Nguyễn Thị Minh 
3 Trần Thị Thu Hà Trần Thị Thu Hà Nguyễn Thị Minh   
4 Nguyễn Thị Thảo  Dương Thị Hải Yến     
5 Phạm T.Hoài Thanh  Nguyễn Thị Thảo     
6 Trần Thị Thúy Nga Ngô T.Tú Oanh     
7   Phạm T.Hoài Thanh     
8   Trần Thị Thúy Nga    
Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh