THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC VƯỢT, HỌC LẠI TÍN CHỈ HỌC KỲ 1

Phòng Đào tạo thông báo: Những sinh viên Đại học khóa 3 có nguyện vọng học vượt các môn trong kỳ cùng Đại học khóa 2 và những sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện điểm lên đăng ký trực tiếp tại phòng đào tạo ( Phòng thư viên)

Lưu ý: Sinh viên không  tự đăng ký vì tự đăng ký sẽ không có trình duyệt và không có trong danh sách thi (Những sinh viên nào đã tự đăng ký thì phải lên phòng Đào tạo đăng ký lại).

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh