Home/Tuyển sinh/Các ngành đào tạo

Các ngành đào tạo

  • Danh mục các ngành đào tạo

    Trường đại học Kinh tế Nghệ An là trường đại học công lập có truyền thống lịch sử 55 năm. Trường có chức năng đào tạo nguồn nhân lực về kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng, nông lâm nghiệp cho tỉnh Nghệ An và các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ và cả nước. Bên cạnh đó còn nghiên cứu triển khai ứng dụng khoa học công nghệ về quản lý kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn; bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại, nâng cao trình độ đội ngũ công chức, viên chức, đội ngũ doanh nhân, cán bộ kỹ thuật  theo yêu cầu chuẩn hóa nghiệp vụ chuyên môn; hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu; trao đổi khoa học và chuyển giao công nghệ. Nhà trường đang thực hiện đào tạo các ngành thuộc các hệ đào tạo sau:

    I. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

    Các ngành đạo tạo: Kinh tế; Kế toán; Quản trị Kinh doanh; Thú y; Quản lý đất đai; Khoa học cây trồng; Lâm nghiệp.

    II. ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY, VLVH

 1  
Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh