THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG LIÊN THÔNG NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN
Số: 94 TB/ĐHKTNA-BTS

 

 

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                           

Nghệ An, ngày 04 tháng 01  năm 2018

 

THÔNG BÁO 
Tuyển sinh liên thông lên cao đẳng, đại học năm 2018

----------------------------------------------

1) Đối tượng tuyển sinh:

Công dân Việt Nam có Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng (không phân biệt thời gian tốt nghiệp và ngành tốt nghiệp.

2) Chuyên ngành, chỉ tiêu tuyển sinh và môn thi: 

TT

Chuyên ngành

Chỉ tiêu

TT

Chuyên ngành

Chỉ tiêu

Môn thi

1

Đại học Kế toán

150

8

Cao đẳng Kế toán

50

- Toán

- Cơ sở

- Chuyên ngành

2

Đại học Quản trị Kinh doanh

50

9

Cao đẳng Quản trị kinh doanh

50

3

Đại học Khoa học cây trồng

30

10

Cao đẳng Chăn nuôi

50

4

Đại học Lâm nghiệp

20

11

Cao đẳng quản lý đất đai

50

5

Đại học Quản lý đất đai

20

12

Cao đẳng  Lâm nghiệp

30

6

Đại học Thú Y

30

13

Cao đẳng Khoa học Cây trồng

20

7

Đại học Kinh tế

20

14

Cao đẳng tài chính ngân hàng

50

 

3) Thời gian đào tạo, tổ chức đào tạo và văn bằng tốt nghiệp:

                 - Thời gian đào tạo: + Trung cấp lên Cao đẳng: 1,5 năm.

                                                  + Cao đẳng lên Đại học: 1,5  năm.

                                                  + Trung cấp lên Đại học: 2,5 năm.

                - Tổ chức đào tạo: Theo học chế tín chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên chủ động lựa chọn các môn học, thời gian học, lớp học phù hợp với kế hoạch cá nhân. 

4) Thời gian nhận hồ sơ:  Từ ngày 05/1/2018 đến ngày 05/4/2018.

5) Thời gian ôn thi và thi: Sẽ có thông báo cụ thể cho các thí sinh sau khi đăng ký.

6) Điều kiện trúng tuyển: Thí sinh thi đủ 3 môn, nếu không có môn nào dưới điểm 5,0 (năm) theo thang điểm 10 thì được tham gia xét tuyển. Căn cứ vào kết quả thi tuyển sinh và chỉ tiêu đã công bố, Hội đồng tuyển sinh xác định điểm trúng tuyển theo ngành.

7) Lệ phí tuyển sinh:

                - Lệ phí tuyển sinh, ôn thi và thi đầu vào: 760.000đ

               - Học phí: Thu theo quy định của Nhà nước đối với trường công lập.

8) Hồ sơ tuyển sinh: Hồ sơ tuyển sinh theo mẫu chung của Trường phát hành, gồm:          

                - Phiếu đăng ký tuyển sinh theo mẫu nhà trường ban hành. (Tải mẫu phiếu tại đây)

                -  02 ảnh 3x4.

                - Bản sao bằng và bảng điểm Trung cấp hoặc Cao đẳng.

                -  02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

9) Địa chỉ liên hệ:  

              -  Ban tuyển sinh, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Số 51, Đường Lý Tự Trọng, Khối 12, P. Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An; ĐT 02388.692.096/ 0989.197.184;  0917.668.568; Website: http://dhktna.edu.vn

              - Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến qua địa chỉ: https://docs.google.com/forms/d/1jWLBELht-ca_8mGRs1-DvBiyZz8ESlVzqzvXRXjOlGM/viewform?edit_requested=true

 

 

Nơi nhận
- Bộ Giáo dục & Đào tạo (để báo cáo);
- HT, Đảng ủy (để báo cáo);
- Các PHT (để chỉ đạo);
- Lưu: TH, BTS

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Dương Xuân Thao

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh