THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

Số: 345 /HĐTSĐHKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 22 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

Thông tin chung

Tên trường:                 Đại học kinh tế Nghệ An      Mã trường:      CEA

Loại hình trường:        Đại học công lập                    Chỉ tiêu:          1.100

Website:                      www.dhktna.edu.vn             Email:              tuyensinhcea@gmail.com

Liên hệ:                       Số 51, Đường Lý Tự Trọng, Phường Hà Huy tập, TP Vinh, Nghệ An

Điện thoại:                  02388 692 096, 0918 609 949, 0989 197 184

I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH:

1. Phương thức xét tuyển: Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đăng ký thực hiện tuyển sinh trình độ đại học theo 2 phương thức:

- Xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia của 03 môn thi thuộc 1 trong các tổ hợp xét tuyển (A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Anh; B00: Toán, Hóa, Sinh, D01: Toán, Văn, Anh).

- Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập THPT được ghi trong học bạ năm lớp 12 của 03 môn học thuộc 1 trong các tổ hợp xét tuyển (A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Anh; B00: Toán, Hóa, Sinh, D01: Toán, Văn, Anh).

2. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

3. Điều kiện tham gia xét tuyển:

- Tốt nghiệp THPT và điểm thi THPT Quốc gia  theo quy định của Bộ GD&ĐT quy định.

- Điểm trúng tuyển được xét theo ngành, xét kết quả từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu.

II. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH NĂM 2018:

Ngành học

Mã Ngành

Tổ hợp môn đăng ký xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

Quản trị Kinh doanh

-Chuyên ngành 1: Quản trị  doanh nghiệp

-Chuyên ngành 2: Quản trị du lịch lữ hành và khách sạn

7340101

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

  - Toán, Hóa, Sinh

 - Toán, Văn, Anh

100

Kế toán

7340301

600

Kinh tế

7310101

100

Quản lý đất đai

7850103

40

Khoa học cây trồng

7620110

30

Lâm nghiệp

7620201

30

Thú y

7640101

200

III. THỦ TỤC, THỜI GIAN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia

      - Phiếu đăng ký xét tuyển (Tải mẫu phiếu tại đây)

      - Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

      - 02 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận, điện thoại liên hệ.

      - Thời gian đăng ký xét tuyển:  Theo quy định của Bộ GD&ĐT

2. Xét tyển theo kết quả học bạ THPT

        - Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường. (Tải mẫu phiếu tại đây)

        - Bằng tốt nghiệp THPT  hoặc giấy CNTN (Công chứng).

        - Học bạ THPT (Công chứng).

        - 02 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận, điện thoại liên hệ.

        - Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 02/04/2018

3. Lệ phí xét tuyển và địa chỉ liên hệ tiếp nhận hồ sơ

       - Lệ phí xét tuyển: 30,000 đồng

       - Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Ban tuyển sinh, trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Số 51 đường Lý Tự Trọng, P. Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An. Điện thoại: 02388 692 096, 0918 609 949, 0989 197 184

Nơi nhận:                              

- Bộ GD&ĐT (B/cáo)

- UBND Tỉnh Nghệ An (B/cáo)

- Sở GD&DDT (B/cáo)

- HT, các PHT;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, BTS.                                 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

      

TS. Dương Xuân Thao

              

         

 

 

 

 

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh