Quyết định thành lập hội đồng trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Ngày 15 tháng 5 năm 2020, thay mặt UBND tỉnh Nghệ An, ký thay Chủ tich, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ký Quyết định số  1500/QĐ-UBND về việc thành lập hội đồng trường Đại học Kinh tế Nghệ An: Xem chi tiết tại đây:


Bài viết khác