Danh mục các biểu mẫu khảo thí

A. PHÚC KHẢO KẾT QUẢ THI

TT TÊN BIỂU MẪU
1   Đơn xin phúc khảo

B. XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH NGÂN HÀNG ĐỀ THI

TT TÊN BIỂU MẪU
1   Bản đề xuất hình thức thi kết thúc học phần
2   Bảng mô tả cấu trúc đề thi trắc nghiệm
3   Bảng mô tả cấu trúc đề thi tự luận
4   Biên bản nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần
5   Đáp án - Thang điểm ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần
6   Mẫu trình bày ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần hệ đại học
   

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh