Danh mục các biểu mẫu Thanh tra

A. THANH TRA CHUYÊN ĐỀ

TT TÊN BIỂU MẪU
1 Quyết định về việc thanh tra
2 Kế hoạch tiến hành thanh tra
3 Công bố quyết định thanh tra
4 Biên bản giao nhận thông tin, tài liệu
5 Biên bản kiểm tra, xác minh
6 Biên bản làm việc
7 Báo cáo kết quả thanh tra
8 Kết luận thanh tra
9 Biên bản bàn giao hồ sơ cho đơn vị lưu trữ

B. THANH TRA THI TUYỂN SINH

TT TÊN BIỂU MẪU
1 Biên bản tổng hợp thanh tra thi
2 Biên bản ghi nhớ về việc yêu cầu xử lý cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ vi phạm quy chế thi
3 Biên bản ghi nhớ về việc yêu cầu xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi
4 Biên bản ghi nhớ về các vấn đề cần khắc phục
5 Biên bản giám sát ban in sao đề thi tuyển sinh
6 Biên bản thanh tra làm phách thi tuyển sinh
7 Biên bản thanh tra chấm thi tuyển sinh
8 Biên bản thanh tra chấm phúc khảo

C. KIỂM TRA VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

TT TÊN BIỂU MẪU
1 Biên bản kiểm tra bằng tốt nghiệp
Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh