Danh mục các văn bản Khảo thí

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN:

TT LOẠI VĂN BẢN SỐ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TÊN VĂN BẢN
1 Quyết định 36/QĐ-ĐHKTNA 05/04/2014 Quy định về Quy trình ra đề thi tốt nghiệp và đề thi tuyển sinh liên thông
2 Quyết định 42/QĐ-ĐHKTNA 15/01/2016 Quy định về việc Xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần
3        
Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh