Danh mục các văn bản Quản lý chất lượng

A. VĂN BẢN NHÀ NƯỚC

I- Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

TT LOẠI VĂN BẢN SỐ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TÊN VĂN BẢN
1 Thông tư 12/2017/TT-BGDÐT 19/05/2017 Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học 
2 Công văn 766/QLCL-KĐCLGD 20/04/2018 Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học
3 Công văn 767/QLCL-KĐCLGD 20/04/2018 Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học
4 Công văn 768/QLCL-KĐCLGD 20/04/2018 Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học

II- Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

TT LOẠI VĂN BẢN SỐ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TÊN VĂN BẢN
1 Thông tư 04/2016/TT-BGDÐT 14/03/2016 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học 
2 Công văn 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/06/2016 Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo
3 Công văn 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/06/2016 Hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo
4 Công văn 769/QLCL-KĐCLGD 20/04/2018 Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng

B. VĂN BẢN NỘI BỘ

TT LOẠI VĂN BẢN SỐ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TÊN VĂN BẢN
1 Quyết định 1244/QĐ-ĐHKTNA 12/10/2016 Quy định về công tác khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An
2 Quyết định 1465/QĐ-ĐHKTNA 25/10/2018 Quy định về công tác dự giờ, hội giảng của trường Đại học Kinh tế Nghệ An
3 Quyết định 605/QĐ-ĐHKTNA 09/05/2018 Quy định về công tác khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan về chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An
4 Quyết định 1487/QĐ-ĐHKTNA 01/11/2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học
5 Kế hoạch 1540/KH-ĐHKTNA 12/11/2018 Kế hoạch Tự đánh giá chất lượng giáo dục
 
Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh