Mẫu văn bản công Đoàn

Mẫu văn bản công Đoàn:

 1. Mẫu quyết định (quy định trực tiếp)
 2. Mẫu quyết định (quy định gián tiếp)
 3. Mẫu văn bản (Ban hành kèm theo quyết định- quy định gián tiếp)
 4. Mẫu Nghị quyết
 5. Mẫu Nghị quyết Đại hội
 6. Mẫu báo cáo
 7. Mẫu báo cáo tổng kết
 8. Mẫu thông báo
 9. Mẫu kế hoạch
 10. Mẫu tờ trình
 11. Mẫu biên bản
 12. Mẫu biên bản họp
 13. Mẫu công văn
 14. Mẫu giấy mời
 15. Mẫu giấy giới thiệu
 16. Mẫu giấy biên nhận
 17. Mẫu giấy biên nhận (Thay chứng từ thanh toán)
 18. Mẫu phiếu chuyển
 19. Mẫu phiếu gửi
 20. Mẫu đơn gia nhập Công đoàn
 21. Mẫu bản khai thành tích hoạt động
 22. Mẫu dự thảo Nghị quyết
 23. Mẫu biên bản kiểm phiếu
 24. Mẫu báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn

 

        I. Quy định mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức văn bản và thể thức bản sao

 1. Quyết định 1014 về thể thức văn bản của công đoàn
 2. Tài liệu tham khảo

 

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh