Mẫu văn bản Đoàn

Mẫu văn bản Đoàn

 1. Mẫu Nghị quyết
 2. Mẫu quyết định
 3. Mẫu công văn
 4. Mẫu kế hoạch
 5. Mẫu giấy đề nghị
 6. Mẫu giấy mời
 7. Mẫu báo cáo
 8. Mẫu báo cáo sơ kết học kỳ (Dùng cho cấp chi đoàn)
 9. Báo cáo (Dùng cho báo cáo thành tích cá nhân để xét thưởng của các cấp)
 10. Mẫu báo cáo tổng kết nhiệm kỳ
 11. Mẫu báo cáo kiểm điểm của BCH
 12. Mẫu báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu
 13. Mẫu đề án
 14. Mẫu biên bản cuộc họp
 15. Mẫu biên bản kiểm phiếu
 16. Mẫu biên bản Đại hội
 17. Mẫu dự thảo Nghị quyết

 

 1. Quy định về kiểu chữ (Font)- cỡ chữ dùng để trình bày thể thức vể bản của đoàn
 2. Hướng dẫn số 29 của văn bản Đoàn

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh