Quy định đào tạo Đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ ở trường Đại học Kinh tế Nghệ An

QUY ĐỊNH

Đào tạo Đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ ở trường Đại học Kinh tế Nghệ An

(Ban hành theo Quyết định số159  /ĐHKTNA-ĐT ngày 10  tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An)

Xem chi tiết tại đây

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh