Tài liệu phục vụ coi thi THPT Quốc gia 2017

1. Quy chế thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT 2017

/Images/userfiles/files/tuyen%20sinh/04_2017TT-BGD%C4%90T%20-%20Quy%20che%20thi%20v%C3%A0%20xet%20cong%20nhan%20tot%20nghiep%20THPT.pdf

2. Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017

/Images/userfiles/files/tuyen%20sinh/Quy%20che%20tuyen%20sinh.pdf

3. Tài liệu phổ biến tại phòng thi

(Đây là bản tóm tắt cho coi thi, các CBCT nên đọc tài liệu này trước)

/Images/userfiles/files/tuyen%20sinh/tailieuphobientaiphongthi.pdf

4. Mẫu phiếu trả lởi trắc nghiệm (pass: 123654)

/Images/userfiles/files/tuyen%20sinh/Mau%20phieu%20TLTN%20(Final%2015_5).pdf

5. Công văn 1039 của SGD ĐT Nghệ An về điều chỉnh nhân sự làm nhiệm vụ coi thi THPT 2017

/Images/userfiles/files/tuyen%20sinh/1039-CV%20ve%20viec%20dieu%20nhan%20su%20coi%20thi-2017-2_6.doc

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh