Khoa Kế toán - Phân tích 14 năm xây dựng và phát triển

KHOA KẾ TOÁN - PHÂN TÍCH 14 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Phó trưởng khoa: ThS. Lê Thị Vân Hà

ThS. Phạm Đức Giáp

Trưởng khoa

ThS. Lê Thị Vân Hà

Phó trưởng Khoa

ThS. Nguyễn Văn Điệp

Phó trưởng Khoa

Tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Kế toán Phân tích

      Năm 2005, trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An được nâng cấp thành trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An, trong đó, Khoa Kinh tế được thành lập theo Quyết định số 920/QĐ- HT của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An. Đến ngày 23 tháng 6 năm 2006 Khoa Kế toán - Phân tích được thành lập trên cơ sở được tách ra từ khoa Kinh tế. Cơ cấu tổ chức khoa gồm với 22 cán bộ, giảng viên, trong đó có 2 Thạc sỹ và 18 Cử nhân, 02 cán bộ giáo vụ: Trưởng khoa là cô giáo Lê Thị Huệ, phó trưởng khoa ThS. Ngô Thị Thanh Hoàn và ThS. Đoàn Tiến Dũng; Bộ môn Kế toán có 13 giảng viên do ThS. Ngô Thị Thanh Hoàn làm trưởng bộ môn; Bộ môn Thống kê - Phân tích có 5 giảng viên do ThS. Đoàn Tiến Dũng làm trưởng bộ môn. Hàng năm Khoa đã đào tạo hàng chục nghìn học sinh, sinh viên chuyên ngành Kế toán - là nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh lân cận. Các cán bộ, giảng viên vừa tham gia giảng dạy vừa tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ Thạc sỹ cũng như thường xuyên cập nhật các kiến thức mới. Thương hiệu của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An ngày càng được khẳng định về chất lượng đào tạo.

      Ngày 27 tháng 01 năm 2014, trường được nâng cấp lên thành trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Đây là một niềm tự hào không chỉ của riêng cán bộ, giảng viên nhà trường mà còn là niềm tự hào của nhân dân tỉnh Nghệ An nói chung. Từ đó quy mô đào tạo của Khoa ngày càng lớn, toàn khoa có 37 cán bộ giảng viên, trong đó có 16 Thạc sỹ (1 NCS, 4 giảng viên chính), 21 cử nhân. Ban chủ nhiệm khoa gồm: Trưởng khoa là thầy giáo ThS. Đoàn Tiến Dũng, Phó trưởng khoa là ThS. Ngô Thị Thanh Hoàn và cô giáo Lê Thị Yến.Bộ môn Kế toán 28 giảng viên Trưởng bộ môn: ThS. Ngô Thị Thanh Hoàn.Bộ môn Thống kê - Phân tích 7 giảng viên do ThS. Đoàn Tiến Dũng trưởng Bộ môn; cán vụ giáo vụ khoa 2.

     Với yêu cầu về chuyên môn hóa, chuyên sâu cho các giảng viên trong lĩnh vực chuyên môn, ngày 02/02/2015, theo quyết định của Nhà trường, bộ môn Kế toán được tách thành 02 bộ môn và đồng thời bổ nhiệm 02 phó bộ môn: Bộ môn Kế toán có 18 giảng viên, do ThS. Ngô Thị Thanh Hoàn làm trưởng bộ môn và ThS. Lê Thị Vân Hà làm phó bộ môn. Bộ môn Nguyên lý kế toán - Kiểm toán có 10 giảng viên, do CN. Lê Thị Minh Hằng làm trưởng bộ môn và ThS. Trần Cẩm Vân làm phó bộ môn.

      Đến nay, khoa Kế toán - Phân tích cũng đã tròn 14 năm, tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Kế toán - Phân tích với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái đã vượt qua  bao khó khăn vất vả, với sự nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và hướng nghiệp cho sinh viên, đáp ứng được nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp phát triển Kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới, là nơi nâng bước, chắp cánh cho một hành trang tốt nhất sau khi ra trường cho mỗi sinh viên của Khoa. Hành trình 14 năm với những đổi thay là những dấu mốc đáng nhớ, là những bước phát triển ngày càng mới, lớn mạnh và thành công hơn. Hiện nay, khoa có 29 cán bộ, giảng viên, trong đó, có 01 Tiến sỹ, 26 Thạc sỹ (01 Nghiên cứu sinh, 03 Giảng viên chính), 2 cử nhân. Cơ cấu tổ chức Khoa gồm: NCS. Phạm Đức Giáp, phụ trách khoa, ThS. Lê Thị Vân Hà và ThS. Nguyễn Văn Điệp, Phó trưởng khoa. Bộ môn Kế toán có 14 giảng viên, do ThS. Lê Thị Vân Hà làm Trưởng bộ môn; Bộ môn Nguyên lý kế toán - Kiểm toán có 07 giảng viên, do ThS. Trần Cẩm Vân làm Trưởng bộ môn; Bộ môn Thống kê - Phân tích có 06 giảng viên do ThS. Hoàng Thị Lộc làm Trưởng bộ môn.

       Với 14 năm xây dựng và phát triển, khoa Kế toán - Phân tích đã nỗ lực vươn lên và đã gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào: Trước hết là những thành tích trong công tác chuyên môn, nhiều giảng viên đạt giảng viên giỏi các cấp, trong đó có 10 giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh; 02 giảng viên dạy giỏi cấp Quốc gia. Hằng năm, khoa đều có 3-5 đồng chí đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Nhiều năm liền tập thể khoa đạt danh hiệu tập thể xuất sắc, nhận Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học, khoa luôn phối hợp song song với nhà trường, đề xuất một số biện pháp để các giảng viên được học tập, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới một cách kịp thời để nâng cao trình độ chuyên môn. Khoa luôn luôn quan tâm và có kế hoạch cụ thể trong việc bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trẻ, từ việc soạn giáo án, bài giảng, dự giờ, góp ý cho đến kế hoạch đi học cao học, nghiên cứu sinh…Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tập thể khoa luôn là một tập thể dẫn đầu nhiều hoạt động của nhà trường như các hoạt động của công đoàn, đoàn thanh niên và các hoạt động khác. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về yêu cầu trong công việc của các Doanh nghiệp hiện nay, tập thể khoa luôn ý thức được trách nhiệm của mình. Tiếp tục tăng cường học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đổi mới phương pháp giảng dạy; rà soát, chỉnh sửa chương trình đào tạo; liên tục đổi mới, cập nhật các kiến thức mới để phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị sử dụng lao động; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học; tăng cường liên kết với các doanh nghiệp để phối hợp trong công tác đào tạo và giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi ra trường,...

     Để tiếp bước truyền thống 60 năm trường Đại học kinh tế Nghệ An, Chi ủy, Ban chủ nhiệm khoa và tập thể cán bộ giảng viên khoa Kế toán - Phân tích hôm nay phải biết kế thừa những giá trị đã có trong quá trình hình thành và phát triển của khoa và cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ mới trong giai đoạn hiện nay. Các đồng chí trong cấp ủy, Ban chủ nhiệm khoa phải luôn tự học hỏi nâng cao trình độ, tích cực đổi mới tư duy lãnh đạo, tư duy quản lý, tư duy làm việc, phát huy tinh thần tập thể, phát huy nội lực vốn có đồng thời khai thác sự hỗ trợ, của các nguồn lực bên ngoài; các đồng chí cán bộ, giảng viên trong khoa phải luôn cố gắng, nỗ lực, tự học hỏi, nhiệt huyết trong mọi công tác, nhiệm vụ được giao để xây dựng khoa Kế toán - Phân tích ổn định, dân chủ, đoàn kết, giữ vững nề nếp trong dạy và học, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu của xã hội. Chúng tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, sự cố gắng nỗ lực của tập thể khoa, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, của BCN khoa, tập thể  khoa Kế toán - Phân tích ngày càng khẳng định vị thế là một khoa trọng điểm của trường Đại học kinh tế Nghệ An - mái trường với 60 năm xây dựng và phát triển./.


Bài viết khác