Khoa Nông Lâm Ngư 15 năm xây dựng và phát triển

KHOA NÔNG LÂM NGƯ  15 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Công Trường

TS. Võ Thị Hải Lê

Phó trưởng Khoa

TS. Nguyễn Công Trường

Trưởng khoa

ThS. Võ Thị Dung

Phó trưởng Khoa

Tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Nông - Lâm - Ngư

  Khoa Nông Lâm Trường Đại học Kinh tế Nghệ An được thành lập vào năm 2005, đến nay khoa đã tròn 15 năm xây dựng và phát triển. Khoa đã đào tạo hàng ngàn kỹ sư thuộc các lĩnh vực Nông học, Lâm nghiệp, Chăn nuôi, Thú y, Quản lý đất đai,... Với cơ cấu đội ngũ có 23 cán bộ, giảng viên, trong đó có 4 tiến sĩ, 18 thạc sĩ (5 giảng viên đi học NCS), 1 kỹ sư. Mười lăm năm xây dựng và phát triển, quy mô của khoa không ngừng được mở rộng, chất lượng cán bộ ngày càng nâng cao để đảm bảo về chất lượng dạy và học cũng như các hoạt động của khoa. Với sự cố gắng của tập thể cấp ủy - BCN khoa, cán bộ, giảng viên khoa Nông Lâm đã đạt được một số kết quả nhất định trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hiện các nhiệm vụ khác như sau:

Thực hiện tốt công tác đào tạo, hướng nghiệp cho sinh viên sau khi ra trường đều có việc làm và làm đúng chuyên ngành đào tạo, có rất nhiều sinh viên đã được các công ty, doanh nghiệp tiếp nhận khi đang học năm cuối. Khoa đã chủ trì nhiều cuộc hội nghị hội thảo, đề tài nghiên cứu khoa học, các bài báo trong nước và Quốc tế có hiệu quả được giới khoa học trong và ngoài nước đánh giá cao, đồng thời cung cấp nguồn nhân lực cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là đối với các huyện miền núi, các địa phương nghèo của Nghệ An và cả nước.

Công tác biên soạn đề cương, giáo trình, bài giảng, xây dựng các chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học cũng được khoa quan tâm đúng mức và thu được những thành công nhất định: Tính đến năm 2019 khoa đã xây dựng, bổ sung và chỉnh sửa được thẩm định 4 mã ngành hệ Đại học, thực hiện trên 50 đề tài NCKH các cấp đã được nghiệm thu và đánh giá chất lượng tốt, trong đó có 1 đề tài cấp nhà nước, 5 đề tài cấp tỉnh; công bố 90 bài báo trên các tạp chí trong nước và quốc tế; xuất bản 3 cuốn sách tham khảo, 10 giáo trình đại học phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Những thành tích mà Chi bộ, BCN khoa và toàn thể cán bộ, giảng viên trong 15 năm qua đã được Đảng ủy - BGH, các cấp ban ngành đánh giá và ghi nhận với các thành tích khen thưởng tiêu biểu như: Năm học 2010 - 2011; 2014 - 2015, 2015 - 2016; 2018 - 2019 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Chi bộ khoa là đơn vị điển hình tiến tiến học tập và làm theo Bác giai đoạn 2015 - 2019 được Thành ủy Vinh tặng Giấy Khen.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Khoa Nông Lâm Ngư đã tạo dựng được những thành tựu trong xây dựng đội ngũ, phát triển chương trình đào tạo, tổ chức các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, để thực sự trở thành một khoa mạnh về đào tạo và nghiên cứu khoa học, có đội ngũ mạnh về chuyên môn, vững vàng về chính trị, có nhiệt huyết và sức sáng tạo trong nghề nghiệp, biết sáng tạo và cống hiến trên mặt trận giáo dục, đòi hỏi công tác xây dựng đội ngũ càng phải xứng tầm hơn nữa. Vì vậy, những định hướng phát triển của Khoa Nông lâm trong giai đoạn tới sẽ là tiền đề để khoa xây dựng và phát triển một cách toàn diện đó là:

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên của khoa thành một tập thể đoàn kết, gắn bó với nhiệm vụ chính trị giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Đồng thời đẩy nhanh tốc độ đào tạo trình độ tiến sĩ cho giảng viên. Phấn đấu đên năm 2025 tỉ lệ tiến sĩ chiếm 45 - 50% cán bộ giảng dạy của khoa, PSG từ 1 người.

- Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng giảng dạy phương pháp tích cực, kỹ năng tiếp cận, chú trọng kỹ năng thực hành của giảng viên và sinh viên.  

- Mở rộng hơn nữa các hoạt động hợp tác trong nghiên cứu khoa học và đào tạo với các nhà khoa học trong và ngoài nước, các trường, viện nghiên cứu nhằm tạo ra đội ngũ cán bộ giảng dạy vừa có chuyên môn giảng dạy vừa có khả năng nghiên cứu ứng dụng giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội của địa phương, của vùng. Kết hợp tốt giữa giảng dạy, nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng cán bộ. Trong thời gian tới khoa đang hướng các đề tài mang tính ứng dụng và giá trị kinh tế cao, gắn với nhiệm vụ giảng dạy và nhiệm vụ kinh tế - xã hội địa phương.

- Xây dựng môi trường học tập và rèn luyện, thực sự tạo ra động lực cho sức sáng tạo và tôn vinh các giá trị lao động của tuổi trẻ. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo các mã ngành của khoa, xúc tiến để mở chuyên ngành đào tạo thạc sĩ. Xây dựng và hoàn chỉnh lại chương trình đào tạo đại học đáp ứng chuẩn đầu ra, giảm thời lượng lý thuyết tăng thời lượng thực hành, cập nhật các chương trình đào tạo tiên tiến và gắn kết với nhu cầu xã hội, tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong đào tạo, đánh giá người học, đánh giá chương trình.

- Tập trung nhận lực, trí tuệ, vật lực, tài lực để các bộ môn trong khoa tổ chức được nhiều hội nghị khoa học, sinh hoạt học thuật, hội nghị chuyên môn theo từng năm học, nhằm giải quyết được các vấn đề chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu dạy và học hiện nay, cũng như yêu cầu về chất lượng người lao động sau khi ra trường...

Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, dưới sự chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Ban giám hiệu, sự phối hợp, cộng tác, giúp đỡ có hiệu quả của các tổ chức, đoàn thể, đơn vị, của cán bộ toàn trường. Các thế hệ cán bộ, giảng viên khoa đã nổ lực cố gắng vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhìn lại chẳng đường đã đi qua và đứng trước những thời cơ mới, tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Khoa Nông lâm ngư cần phải phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng phấn đấu xây dựng Khoa Nông Lâm Ngư ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng, góp phần xây dựng trường Đại học Kinh tế Nghệ An ngày càng vững mạnh./.


Bài viết khác