Giảng viên Khoa Lý luận chính trị bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Sáng ngày 09/01/2015, Tại Hội trường phòng 106B, Nhà A14, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh số 135, Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội, đã diễn ra Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tùng, Giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

 

 


Bài viết khác