Cam kết chất lượng đào tạo năm học 2020-2021

Bấm xem chi tiết tại đây

 

Biểu mẫu 17 (Cam kết chất lượng đào tạo năm học 2020-2021)

   ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

 

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của  cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021

1. Ngành: Kế toán

TT

Nội dung

Trình độ đào tạo

Tiến sỹ

Thạc sỹ

Đại học

Chính quy

Liên thông chính quy

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

   

Theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Trường xét tuyển theo  2 hình thức: xét kết quả Thi THPT Quốc gia cho thí sinh có điểm sàn 14,0; đồng thời xét học bạ THPT cho thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển thuộc các tổ hợp Toán-Lý-Hóa, Toán-Lý-Anh, Toán-Văn--Anh, Toán-Hóa-Sinh từ 15,0.

Theo quy định tại Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg, ngày 31/5/2017 của Thủ tướng chính phủ. Cụ thể: phải có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng do các cơ sở đào tạo trong nước cấp; người có bằng tốt nghiệp trung cấp phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa phổ thông trung học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - TBXH

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

   

* Kiến thức:

- Cử nhân Kế toán được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có hiểu biết về chính trị, xã hội và nhân văn; có kiến thức chuyên sâu và hiện đại về kế toán trong các loại hình đơn vị kế toán (doanh nghiệp, đơn vị dự toán, tổ chức tài chính trung gian, công ty dịch vụ kế toán, …)

- Vận dụng được các kiến thức cơ bản về kế toán, kiểm toán, phân tích tài chính, phân tích hoạt động SXKD để giải quyết các công việc thuộc về chuyên môn kế toán, kiểm toán.

* Kỹ năng. Kỹ năng lập, phân loại, tổng hợp chứng từ kế toán; ghi sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp; lập các báo cáo kế toán tài chính, báo cáo kế toán quản trị trong các doanh nghiệp; các đơn vị hành chính, sự nghiệp; kỹ năng thực hành phần mềm kế toán; kỹ năng phân tích, so sánh và xử lý một cách độc lập vấn đề tài chính, kế toán; kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp; kỹ năng tư vấn cho lãnh đạo doanh nghiệp về lĩnh vực kế toán và tham gia xây dựng mô hình chung về tổ chức hạch toán ở doanh nghiệp; kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng thông dụng và khai thác thông tin trên internet; kỹ năng làm việc theo nhóm; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình; kỹ năng sử dụng tiếng Anh.

* Thái độ: Có phẩm chất đạo đức trung thực; có trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo; có ý thức và  năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

* Ngoại ngữ: Sinh viên đại học hệ chính quy sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 400 điểm TOEIC trở lên.

* Kiến thức:

- Có được hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có hiểu biết về chính trị, xã hội và nhân văn; có kiến thức chuyên sâu về kế toán trong các loại hình đơn vị kế toán (doanh nghiệp, đơn vị dự toán, tổ chức tài chính trung gian, công ty dịch vụ kế toán, …)

- Vận dụng được các kiến thức cơ bản về kế toán, kiểm toán, phân tích tài chính, phân tích hoạt động SXKD để giải quyết các công việc thuộc về chuyên môn kế toán, kiểm toán.

* Kỹ năng. Kỹ năng lập, phân loại, tổng hợp chứng từ kế toán; ghi sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp; lập các báo cáo kế toán tài chính, báo cáo kế toán quản trị trong các doanh nghiệp; các đơn vị hành chính, sự nghiệp; kỹ năng thực hành phần mềm kế toán; kỹ năng phân tích, so sánh và xử lý một cách độc lập vấn đề tài chính, kế toán; kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp; kỹ năng tư vấn cho lãnh đạo doanh nghiệp về lĩnh vực kế toán và tham gia xây dựng mô hình chung về tổ chức hạch toán ở doanh nghiệp; kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng thông dụng và khai thác thông tin trên internet; kỹ năng làm việc theo nhóm; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình; kỹ năng sử dụng tiếng Anh.

* Thái độ: Có phẩm chất đạo đức trung thực; có trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo; có ý thức và  năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

III

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

   

- Có học bổng khuyến khích cho những sinh viên theo quyết định số 44/2017/QĐ-BGDĐT

- Miễn giảm học phí cho đối tượng chính sách theo Nghị định 86//2015/NĐ-CP

- Hỗ trợ chi phí học tập cho HSSV là người dân tộc thiểu số sống ở vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg

- Đoàn TNCS HCM, Tổ Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm, GVCN phối hợp thực hiện thường xuyên, có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học ở Trường: Từ các hoạt động thi đua và hỗ trợ học tập, giáo dục rèn luyện, văn hóa, văn nghệ, TDTT ... , tạo mọi điều kiện phát huy năng lực của người học đến việc tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho HSSV tốt nghiệp ra trường.

- Có cơ sở vật chất, thiết bị bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu sinh hoạt của người học ở Trường . Có khu KTX sinh viên đảm bảo đầy đủ các điều kiện sinh hoạt cần thiết

- Đoàn TNCS HCM, Tổ Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm, GVCN phối hợp thực hiện thường xuyên, có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học ở Trường: Từ các hoạt động thi đua và hỗ trợ học tập, giáo dục rèn luyện, văn hóa, văn nghệ, TDTT ... , tạo mọi điều kiện phát huy năng lực của người học đến việc tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho HSSV tốt nghiệp ra trường.

- Có cơ sở vật chất, thiết bị bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu sinh hoạt của người học ở Trường . Có khu KTX sinh viên đảm bảo đầy đủ các điều kiện sinh hoạt cần thiết

IV

Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện

   

Chương trình đại trà gồm  126 tín chỉ (chưa tính Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng – anh ninh)

Áp dụng chương trình đào tạo đại học chính quy,  Sinh viên được miễn trừ những học phần tương đương đã học ở các bậc học trung cấp, cao đẳng.

V

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

   

Có khả năng học tập nâng cao cũng như học tiếp các chứng chỉ nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.

Có khả năng học lên bậc cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ. Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, Tài chính

Có khả năng học tập nâng cao cũng như học tiếp các chứng chỉ nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.

Có khả năng học lên bậc cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ. Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, Tài chính

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

   

- Có đủ năng lực làm việc tại các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và các tổ chức khác; có thể đảm nhiệm các công việc như: Kế toán tiền mặt, kế toán hàng tồn kho, kế toán doanh thu - chi phí, kế toán công nợ phải thu - phải trả, kế toán nguồn vốn, kế toán thuế; triển vọng trong tương lai có thể trở thành kế toán trưởng, nhà quản lý quỹ, kiểm toán viên nội bộ.

- Có khả năng làm việc tại các công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp; có thể đảm nhận công việc trợ lý phân tích và tư vấn về kế toán, thuế, tài chính; triển vọng trong tương lai có thể trở thành chuyên gia phân tích, tư vấn về kế toán, thuế, tài chính.

- Có khả năng làm việc tại các công ty kiểm toán; có thể đảm nhận công việc cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán cho các loại hình doanh nghiệp; Triển vọng trong tương lai có thể trở thành trưởng nhóm kiểm toán, kiểm toán viên cao cấp.

- Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu; có thể đảm nhận công việc: tham gia nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến kế toán, kiểm toán; trợ lý giảng dạy các môn học có liên quan đến kế toán, kiểm toán; triển vọng trong tương lai có thể trở thành giảng viên, nghiên cứu viên cao cấp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

- Có đủ năng lực làm việc tại các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và các tổ chức khác; có thể đảm nhiệm các công việc như: Kế toán tiền mặt, kế toán hàng tồn kho, kế toán doanh thu - chi phí, kế toán công nợ phải thu - phải trả, kế toán nguồn vốn, kế toán thuế; triển vọng trong tương lai có thể trở thành kế toán trưởng, nhà quản lý quỹ, kiểm toán viên nội bộ.

- Có khả năng làm việc tại các công ty kiểm toán; có thể đảm nhận công việc cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán cho các loại hình doanh nghiệp;

- Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu tại các trường, các trung tâm nghiên cứu,  các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán.

 

 

 

2. Ngành: Kinh tế

TT

Nội dung

Trình độ đào tạo

Tiến sỹ

Thạc sỹ

Đại học

Chính quy

Liên thông chính quy

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

   

Theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Trường xét tuyển theo 2 hình thức: xét kết quả Thi THPT Quốc gia cho thí sinh có điểm sàn 14,0; đồng thời xét học bạ THPT cho thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển thuộc các tổ hợp Toán-Lý-Hóa, Toán-Lý-Anh, Toán-Văn--Anh, Toán-Hóa-Sinh từ 15,0.

Theo quy định tại Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg, ngày 31/5/2017 của Thủ tướng chính phủ. Cụ thể: phải có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng do các cơ sở đào tạo trong nước cấp; người có bằng tốt nghiệp trung cấp phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa phổ thông trung học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - TBXH

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

   

* Kiến thức:

- Đánh giá, phân tích về hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội và nhân văn;

- Có kiến thức chuyên sâu và hiện đại về kinh tế và các lĩnh vực, các ngành kinh tế ứng dụng để phân tích các tình huống kinh tế, các chính sách kinh tế, các dự án kinh tế trong hoạt động thực tiễn phù hợp với điều kiện môi trường cụ thể.

* Kỹ năng.

- Sinh viên có kỹ năng nghiên cứu độc lập và có tính sáng tạo, kỹ năng tư duy phân tích, phản biện, có kiến thức hiện đại về kinh tế và các lĩnh vực, các ngành kinh tế ứng dụng, có khả năng vận dụng lý thuyết kinh tế để phân tích các tình huống kinh tế, phân tích các chính sách kinh tế, các dự án kinh tế.

- Có khả năng tham gia các hoạt động tư vấn các vấn đề kinh tế cho các cơ quan Nhà nước các cấp và các doanh nghiệp. Có đủ năng lực, trình độ giải quyết các vấn đề trong thực tế tại đơn vị công tác.

- Có kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm cho lĩnh vực kinh tế, phần mềm lập kế hoạch tài chính và khai thác thông tin trên internet; kỹ năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp, thuyết trình, truyền thông.

 * Thái độ:

- Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo, có ý thức và năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Có khả năng tự học, sáng tạo, có định hướng nghề nghiệp tốt.

* Ngoại ngữ: Sinh viên đại học hệ chính quy sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 400 điểm TOEIC trở lên.

* Kiến thức:

- Đánh giá, phân tích về hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội và nhân văn;

- Có kiến thức chuyên sâu và hiện đại về kinh tế và các lĩnh vực, các ngành kinh tế ứng dụng để phân tích các tình huống kinh tế, các chính sách kinh tế, các dự án kinh tế trong hoạt động thực tiễn phù hợp với điều kiện môi trường cụ thể.

* Kỹ năng.

- Sinh viên có kỹ năng nghiên cứu độc lập và có tính sáng tạo, kỹ năng tư duy phân tích, phản biện, có kiến thức hiện đại về kinh tế và các lĩnh vực, các ngành kinh tế ứng dụng, có khả năng vận dụng lý thuyết kinh tế để phân tích các tình huống kinh tế, phân tích các chính sách kinh tế, các dự án kinh tế.

- Có khả năng tham gia các hoạt động tư vấn các vấn đề kinh tế cho các cơ quan Nhà nước các cấp và các doanh nghiệp. Có đủ năng lực, trình độ giải quyết các vấn đề trong thực tế tại đơn vị công tác.

* Thái độ:

- Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo, có ý thức và năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Có khả năng tự học, sáng tạo, có định hướng nghề nghiệp tốt.

III

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

   

- Có học bổng khuyến khích cho những sinh viên theo quyết định số 44/2017/QĐ-BGDĐT

- Miễn giảm học phí cho đối tượng chính sách theo Nghị định 86//2015/NĐ-CP

- Hỗ trợ chi phí học tập cho HSSV là người dân tộc thiểu số sống ở vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg

- Đoàn TNCS HCM, Tổ Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm, GVCN phối hợp thực hiện thường xuyên, có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học ở Trường: Từ các hoạt động thi đua và hỗ trợ học tập, giáo dục rèn luyện, văn hóa, văn nghệ, TDTT ... , tạo mọi điều kiện phát huy năng lực của người học đến việc tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho HSSV tốt nghiệp ra trường.

- Có cơ sở vật chất, thiết bị bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu sinh hoạt của người học ở Trường . Có khu KTX sinh viên đảm bảo đầy đủ các điều kiện sinh hoạt cần thiết

- Đoàn TNCS HCM, Tổ Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm, GVCN phối hợp thực hiện thường xuyên, có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học ở Trường: Từ các hoạt động thi đua và hỗ trợ học tập, giáo dục rèn luyện, văn hóa, văn nghệ, TDTT ... , tạo mọi điều kiện phát huy năng lực của người học đến việc tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho HSSV tốt nghiệp ra trường.

- Có cơ sở vật chất, thiết bị bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu sinh hoạt của người học ở Trường . Có khu KTX sinh viên đảm bảo đầy đủ các điều kiện sinh hoạt cần thiết

IV

Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện

   

Chương trình đại trà gồm  126 tín chỉ (chưa tính Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng – anh ninh)

Áp dụng chương trình đào tạo đại học chính quy,  Sinh viên được miễn trừ những học phần tương đương đã học ở các bạc học trung cấp, cao đẳng.

V

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

   

Có khả năng học liên thông sang các ngành đào tạo khác ở trình độ đại học Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - ngân hàng.

Có khả năng học lên bậc cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh.

Có khả năng học liên thông sang các ngành đào tạo khác ở trình độ đại học Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - ngân hàng.

Có khả năng học lên bậc cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh.

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

   

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc ở nhiều vị trí trong các cơ quan quản lý Nhà nước, các viện, các trung tâm nghiên cứu kinh tế, các cơ quan hoạch định chính sách, các khu công nghiệp, khu chế xuất, các tổng công ty, các doanh nghiệp và các tổ chức, hoặc làm giảng viên trong các trường đại học cao đẳng khối kinh tế.

- Tự thành lập doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế theo qui định của pháp luật.

- Các cơ quan kinh tế Nhà nước ở Trung ương và địa phương.

- Các trường Đại học, các tổ chức tư vấn về các vấn đề kinh tế vĩ mô và vi mô.

- Làm việc trong các ngành và lĩnh vực kinh tế; trong các doanh nghiệp, các công ty, các tổ chức tài chính tín dụng,...

3. Ngành: Quản trị kinh doanh

 

3. Ngành: Quản trị kinh doanh

TT

Nội dung

Trình độ đào tạo

Tiến sỹ

Thạc sỹ

Đại học

Chính quy

Liên thông chính quy

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

   

Theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Trường xét tuyển theo 2 hình thức: xét kết quả Thi THPT Quốc gia cho thí sinh có điểm sàn 14,0; đồng thời xét học bạ THPT cho thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển thuộc các tổ hợp Toán-Lý-Hóa, Toán-Lý-Anh, Toán-Văn--Anh, Toán-Hóa-Sinh từ 15,0.

Theo quy định tại Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg, ngày 31/5/2017 của Thủ tướng chính phủ. Cụ thể: phải có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng do các cơ sở đào tạo trong nước cấp; người có bằng tốt nghiệp trung cấp phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa phổ thông trung học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - TBXH

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

   

* Kiến thức:

- Có kiến thức hiểu biết chung về các lĩnh vực luật pháp, lịch sử, văn hóa xã hội, và có năng lực vận dụng kiến thức vào công tác chuyên môn.

- Hiểu rõ cơ cấu tổ chức, các nguyên tắc tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Vận dụng các văn bản pháp luật liên quan đến quản trị doanh nghiệp thuộc các ngành nghề kinh doanh khác nhau;

- Quản trị và điều hành các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

* Kỹ năng.

Có kỹ năng hoạt động độc lập và phối hợp hoạt động theo nhóm; phong cách làm việc chuyên nghiệp, tầm nhìn sâu rộng và kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề; bảo đảm hoạt động một cách có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo. Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm cho lĩnh vực quản trị, phần mềm lập kế hoạch tài chính và khai thác thông tin trên internet; kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong giao dịch, đàm phán; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, truyền thông.

* Thái độ:

Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo, có ý thức và năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

* Ngoại ngữ: Sinh viên đại học hệ chính quy sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 400 điểm TOEIC trở lên.

* Kiến thức:

- Có kiến thức hiểu biết chung về các lĩnh vực luật pháp, lịch sử, văn hóa xã hội, và có năng lực vận dụng kiến thức vào công tác chuyên môn.

- Vận dụng các văn bản pháp luật, các nguyên lý khoa học liên quan đến quản trị doanh nghiệp thuộc các ngành nghề kinh doanh khác nhau;

- Quản trị và điều hành các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

 

* Kỹ năng.

Có kỹ năng hoạt động độc lập và phối hợp hoạt động theo nhóm; phong cách làm việc chuyên nghiệp, tầm nhìn sâu rộng và kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề; bảo đảm hoạt động một cách có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo. Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm cho lĩnh vực quản trị, phần mềm lập kế hoạch tài chính và khai thác thông tin trên internet; kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong giao dịch, đàm phán; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, truyền thông.

* Thái độ:

Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo, có ý thức và năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

III

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

   

- Có học bổng khuyến khích cho những sinh viên theo quyết định số 44/2017/QĐ-BGDĐT

- Miễn giảm học phí cho đối tượng chính sách theo Nghị định 86//2015/NĐ-CP

- Hỗ trợ chi phí học tập cho HSSV là người dân tộc thiểu số sống ở vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg

- Đoàn TNCS HCM, Tổ Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm, GVCN phối hợp thực hiện thường xuyên, có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học ở Trường: Từ các hoạt động thi đua và hỗ trợ học tập, giáo dục rèn luyện, văn hóa, văn nghệ, TDTT ... , tạo mọi điều kiện phát huy năng lực của người học đến việc tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho HSSV tốt nghiệp ra trường.

- Có cơ sở vật chất, thiết bị bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu sinh hoạt của người học ở Trường . Có khu KTX sinh viên đảm bảo đầy đủ các điều kiện sinh hoạt cần thiết

- Đoàn TNCS HCM, Tổ Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm, GVCN phối hợp thực hiện thường xuyên, có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học ở Trường: Từ các hoạt động thi đua và hỗ trợ học tập, giáo dục rèn luyện, văn hóa, văn nghệ, TDTT ... , tạo mọi điều kiện phát huy năng lực của người học đến việc tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho HSSV tốt nghiệp ra trường.

- Có cơ sở vật chất, thiết bị bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu sinh hoạt của người học ở Trường . Có khu KTX sinh viên đảm bảo đầy đủ các điều kiện sinh hoạt cần thiết

IV

Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện

   

Chương trình đại trà gồm  126 tín chỉ (chưa tính Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng – anh ninh)

Áp dụng chương trình đào tạo đại học chính quy,  Sinh viên được miễn trừ những học phần tương đương đã học ở các bạc học trung cấp, cao đẳng.

V

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

   

Có khả năng liên thông ngang các ngành thuộc lĩnh vực Kinh tế, Quản lý

Có khả năng học lên bậc cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh., Kinh tế. Marketing

Có khả năng liên thông ngang các ngành thuộc lĩnh vực Kinh tế, Quản lý

Có khả năng học lên bậc cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh., Kinh tế. Marketing

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

   

Cán bộ kinh doanh hoặc quản trị kinh doanh trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ; tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân; cán bộ nghiên cứu, giảng viên về Quản trị kinh doanh tại các viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo hoặc cơ quan hoạch định chính sách kinh doanh.

-  Đảm nhận những công việc quản trị như: quản trị sản xuất, quản trị chiến lược, quản trị dự án kinh doanh, quản trị tài chính, quản trị nhân lực, quản trị bán hàng, quản trị cung ứng hàng hóa và dịch vụ thương mại trong các loại hình doanh nghiệp và các cơ quan quản lí Nhà nước, các tổ chức kinh tế - chính trị - xã hội;

- Nghiên cứu, giảng dạy tại các viện nghiên cứu, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

 

 

4. Ngành: Tài chính – Ngân hàng

TT

Nội dung

Trình độ đào tạo

Tiến sỹ

Thạc sỹ

Đại học

Chính quy

 

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

   

Theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Trường xét tuyển theo 2 hình thức: xét kết quả Thi THPT Quốc gia cho thí sinh có điểm sàn 14,0; đồng thời xét học bạ THPT cho thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển thuộc các tổ hợp Toán-Lý-Hóa, Toán-Lý-Anh, Toán-Văn--Anh, Toán-Hóa-Sinh từ 15,0.

 

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

   

* Kiến thức:

- Hiểu rõ những lý luận căn bản về lĩnh vực Tài chính - Tiền tệ và các chức năng cơ bản của Tài chính - Tiền tệ; hiểu rõ hệ thống tài chính và sự vận hành của hệ thống tài chính ở Việt Nam và trên thế giới.

- Vận dụng các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động Tài chính - Tiền tệ thuộc các ngành, lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế - xã hội.

- Hiểu, phân tích, đánh giá, luận giải các vấn đề liên quan đến Tài chính – Ngân hàng; ứng dụng kiến thức ngành Tài chính - Ngân hàng để hình thành các ý tưởng, xây dựng, tổ chức thực hiện và đánh giá các phương án, dự án kinh doanh trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng.  

* Kỹ năng.

Có kỹ năng phân tích, đánh giá, tổng hợp, so sánh và xử lý các nghiệp vụ về Tài chính - Ngân hàng trong các tổ chức một cách độc lập; kỹ năng lập và phân tích các báo cáo tài chính; kỹ năng tư vấn tài chính; phân tích và đầu tư tài chính (chứng khoán, bảo hiểm); kỹ năng quản trị các rủi ro tài chính; kỹ năng kê khai và quyết toán thuế, ký năng kinh doanh các dịch vụ ngân hàng hiện đại; kỹ năng định giá các doanh nghiệp trong mua bán, sáp nhập, .... Ngoài ra, có các kỹ năng bổ trợ như kỹ năng thực hành phần mềm kế toán; kỹ năng tư vấn cho lãnh đạo doanh nghiệp về lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng; kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng thông dụng và khai thác thông tin trên internet; kỹ năng làm việc theo nhóm; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình; kỹ năng sử dụng tiếng Anh...

* Thái độ:

Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp. Có tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo, linh hoạt trong công việc; có năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Có ý thức phục vụ xã hội, phục vụ cộng đồng.

* Ngoại ngữ: Sinh viên đại học hệ chính quy sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 400 điểm TOEIC trở lên.

 

III

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

   

- Có học bổng khuyến khích cho những sinh viên theo quyết định số 44/2017/QĐ-BGDĐT

- Miễn giảm học phí cho đối tượng chính sách theo Nghị định 86//2015/NĐ-CP

- Hỗ trợ chi phí học tập cho HSSV là người dân tộc thiểu số sống ở vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg

- Đoàn TNCS HCM, Tổ Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm, GVCN phối hợp thực hiện thường xuyên, có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học ở Trường: Từ các hoạt động thi đua và hỗ trợ học tập, giáo dục rèn luyện, văn hóa, văn nghệ, TDTT ... , tạo mọi điều kiện phát huy năng lực của người học đến việc tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho HSSV tốt nghiệp ra trường.

- Có cơ sở vật chất, thiết bị bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu sinh hoạt của người học ở Trường . Có khu KTX sinh viên đảm bảo đầy đủ các điều kiện sinh hoạt cần thiết

 

IV

Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện

   

Chương trình đại trà gồm  126 tín chỉ (chưa tính Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng – anh ninh)

 

V

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

   

Có khả năng liên thông ngang các ngành thuộc lĩnh vực Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng

Có khả năng học lên bậc cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng, Quản lý Kinh tế

 

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

   

- Các cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị hành chính về Tài chính - Ngân hàng như cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc, cơ quan Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, ... ở các cấp từ Trung ương đến địa phương.

- Tại các viện nghiên cứu kinh tế, tài chính, ngân hàng.

- Tại các doanh nghiệp thuộc các loại hình và lĩnh vực khác nhau.

- Tại các tổ chức tài chính trung gian, công ty dịch vụ tài chính (các Ngân hàng thương mại, công ty Bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, ...)

- Làm công tác giảng dạy (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm) tại các trường Đại học, cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm dạy nghề có đào tạo nguồn nhân lực Tài chính - Ngân hàng.

 

 

5. Ngành: Lâm học

TT

Nội dung

Trình độ đào tạo

Tiến sỹ

Thạc sỹ

Đại học

Chính quy

Liên thông chính quy

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

   

Theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Trường xét tuyển theo 2 hình thức: xét kết quả Thi THPT Quốc gia cho thí sinh có điểm sàn 14,0; đồng thời xét học bạ THPT cho thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển thuộc các tổ hợp Toán-Lý-Hóa, Toán-Lý-Anh, Toán-Văn--Anh, Toán-Hóa-Sinh từ 15,0.

Theo quy định tại Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg, ngày 31/5/2017 của Thủ tướng chính phủ. Cụ thể: phải có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng do các cơ sở đào tạo trong nước cấp; người có bằng tốt nghiệp trung cấp phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa phổ thông trung học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - TBXH

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

   

* Kiến thức:

- Quản lý ngành Lâm nghiệp để tổ chức, chỉ đạo các hoạt động quản lý bảo vệ rừng và quản lý kinh tế lâm nghiệp, nghiên cứu khoa học và sản xuất lâm nông nghiệp.

- Điều hành sản xuất Lâm nghiệp như các biện pháp tạo rừng và phương thức xử lý lâm sinh đối với từng loại rừng, phương pháp đánh giá tài nguyên rừng, công tác quy  hoạch  lâm nghiệp và thiết kế sản xuất kinh doanh rừng.

* Kỹ năng.

- Nhận biết được cây rừng, phân loại rừng, phân loại gỗ, áp dụng được các nguyên lý lâm sinh cơ bản trong sinh thái rừng, trồng rừng, chọn giống lâm nghiệp, điều tra, quy hoạch, khai thác rừng, quản lý bảo vệ rừng, xây dựng các mô hình nông lâm kết hợp...

- Có khả năng làm công tác thiết kế sản xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án quy hoạch ở cấp vĩ mô, vi mô.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, máy đo đạc, điều tra, khai thác rừng, quản lý bảo vệ rừng, thiết kế sản xuất kinh doanh và nghiên cứu khoa học trong lâm nghiệp.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng thông dụng như Word, Excel, Powerpoint, Internet, phần mềm thống kê toán học trong lâm nghiệp.

* Thái độ:

- Có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp.

- Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn trong việc quản lý, khai thác, bảo vệ rừng và tài nguyên thiên nhiên.

* Ngoại ngữ: Sinh viên đại học hệ chính quy sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 400 điểm TOEIC trở lên.

* Kiến thức:

- Có kiến thức về cây rừng, sinh thái rừng. các biện pháp cải tạo rừng và xử lý lâm sinh đối với từng loại rừng.

- Có kiến thức về phương pháp đánh giá tài nguyên rừng, công tác quy  hoạch  lâm nghiệp và thiết kế sản xuất kinh doanh rừng.

- Có kiến thức về công nghệ lâm sinh, công nghiệp rừng, quản lý tài nguyên rừng và quản lý kinh tế lâm nghiệp.

* Kỹ năng.

- Nhận biết được cây rừng, phân loại rừng, phân loại gỗ, áp dụng được các nguyên lý lâm sinh cơ bản trong sinh thái rừng, trồng rừng, chọn giống lâm nghiệp, điều tra, quy hoạch, khai thác rừng, quản lý bảo vệ rừng, xây dựng các mô hình nông lâm kết hợp...

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, máy đo đạc, điều tra, khai thác rừng, quản lý bảo vệ rừng, thiết kế sản xuất kinh doanh và nghiên cứu khoa học trong lâm nghiệp.

- Tổ chức hoạt động điều tra thu thập số liệu, xử lý số liệu và viết báo cáo thuyết minh theo các chuyên đề trong lâm nghiệp

- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng thông dụng như Word, Excel, Powerpoint, Internet, phần mềm thống kê toán học trong lâm nghiệp.

* Thái độ:

- Có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp.

- Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn trong việc quản lý, khai thác, bảo vệ rừng và tài nguyên thiên nhiên.

III

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

   

- Có học bổng khuyến khích cho những sinh viên theo quyết định số 44/2017/QĐ-BGDĐT

- Miễn giảm học phí cho đối tượng chính sách theo Nghị định 86//2015/NĐ-CP

- Hỗ trợ chi phí học tập cho HSSV là người dân tộc thiểu số sống ở vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg

- Đoàn TNCS HCM, Tổ Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm, GVCN phối hợp thực hiện thường xuyên, có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học ở Trường: Từ các hoạt động thi đua và hỗ trợ học tập, giáo dục rèn luyện, văn hóa, văn nghệ, TDTT ... , tạo mọi điều kiện phát huy năng lực của người học đến việc tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho HSSV tốt nghiệp ra trường.

- Có cơ sở vật chất, thiết bị bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu sinh hoạt của người học ở Trường . Có khu KTX sinh viên đảm bảo đầy đủ các điều kiện sinh hoạt cần thiết

- Đoàn TNCS HCM, Tổ Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm, GVCN phối hợp thực hiện thường xuyên, có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học ở Trường: Từ các hoạt động thi đua và hỗ trợ học tập, giáo dục rèn luyện, văn hóa, văn nghệ, TDTT ... , tạo mọi điều kiện phát huy năng lực của người học đến việc tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho HSSV tốt nghiệp ra trường.

- Có cơ sở vật chất, thiết bị bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu sinh hoạt của người học ở Trường . Có khu KTX sinh viên đảm bảo đầy đủ các điều kiện sinh hoạt cần thiết

IV

Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện

   

Chương trình đại trà gồm  125 tín chỉ (chưa tính Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng – anh ninh)

Áp dụng chương trình đào tạo đại học chính quy,  Sinh viên được miễn trừ những học phần tương đương đã học ở các bạc học trung cấp, cao đẳng.

V

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

   

- Có thể tiếp tục học Thạc sĩ, Tiến sĩ các chuyên ngành liên quan như: Lâm nghiệp, Lâm sinh, Lâm học, Quản lý tài nguyên rừng...

- Liên thông sang các ngành đào tạo khác ở trình độ đại học.

- Học tập, nghiên cứu chuyển đổi nhanh để làm việc được ở các lĩnh vực có liên quan trồng trọt, quản lý tài nguyên môi trường, công nghệ sinh học nông nghiệp;

- Có thể tiếp tục học Thạc sĩ, Tiến sĩ các chuyên ngành liên quan như: Lâm nghiệp, Lâm sinh, Lâm học, Quản lý tài nguyên rừng...

- Học tập, nghiên cứu chuyển đổi nhanh để làm việc được ở các lĩnh vực có liên quan trồng trọt, quản lý tài nguyên môi trường, công nghệ sinh học nông nghiệp;

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

   

- Làm việc tại các doanh nghiệp lâm nghiệp;

- Làm việc tốt tại các cơ quan quản lý về lâm nghiệp;

- Làm việc tốt tại các cơ quan nghiên cứu và đào tạo lâm nghiệp;

- Làm việc tốt tại các Trung tâm Khuyến nông – Khuyến Lâm; các dự án Lâm nghiệp; các tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ trong sản xuất, kinh doanh Nông lâm nghiệp.

- Làm việc tại các doanh nghiệp lâm nghiệp;

- Làm việc tốt tại các cơ quan quản lý về lâm nghiệp;

- Làm việc tốt tại các cơ quan nghiên cứu và đào tạo lâm nghiệp;

- Làm việc tốt tại các Trung tâm Khuyến nông – Khuyến Lâm; các dự án Lâm nghiệp; các tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ trong sản xuất, kinh doanh Nông lâm nghiệp.

 

6. Ngành: Thú y

TT

Nội dung

Trình độ đào tạo

Tiến sỹ

Thạc sỹ

Đại học

Chính quy

Liên thông chính quy

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

   

Theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Trường xét tuyển theo 2 hình thức: xét kết quả Thi THPT Quốc gia cho thí sinh có điểm sàn 14,0; đồng thời xét học bạ THPT cho thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển thuộc các tổ hợp Toán-Lý-Hóa, Toán-Lý-Anh, Toán-Văn--Anh, Toán-Hóa-Sinh từ 15,0.

Theo quy định tại Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg, ngày 31/5/2017 của Thủ tướng chính phủ. Cụ thể: phải có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng do các cơ sở đào tạo trong nước cấp; người có bằng tốt nghiệp trung cấp phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa phổ thông trung học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - TBXH

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

   

* Kiến thức:

- Có kiến thức về quá trình bệnh lý khi vật nuôi mắc bệnh; các bệnh nội khoa, bệnh ngoại khoa, bệnh sản khoa, bệnh truyền nhiễm, bệnh ký sinh trùng, ...và các phương pháp chẩn đoán, phòng, điều trị bệnh cho vật nuôi.

- Có khả năng nghiên cứu chuyên sâu về thú y, các quy trình phân lập vi khuẩn, virut trong chẩn đoán bệnh.

- Tổ chức - quản lý cơ sở, trang trại và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc thú y.

* Kỹ năng.

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

- Giáo dục đạo đức nghề nghiệp đúng đắn trong điều trị và bảo vệ vật nuôi, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và môi trường sinh thái.

* Thái độ:

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, yêu nghề, trung thực, có nếp sống lành mạnh, có ý thức phấn đấu vươn lên về mọi mặt, có quan hệ xã hội tốt và đúng mức, có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp

- Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn trong việc khám, chữa bệnh, bảo vệ động vật, đảm bảo vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường.

* Ngoại ngữ: Sinh viên đại học hệ chính quy sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 400 điểm TOEIC trở lên.

* Kiến thức:

- Hiểu biết về quá trình bệnh lý khi vật nuôi mắc bệnh; các bệnh nội khoa, bệnh ngoại khoa, bệnh sản khoa, bệnh truyền nhiễm, bệnh ký sinh trùng, ...và các phương pháp chẩn đoán, phòng, điều trị bệnh cho vật nuôi.

- Có khả năng chẩn đoán bệnh vật nuôi, phòng và điều trị bệnh, tổ chức kiểm soát dịch bệnh động vật

* Kỹ năng.

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

- Giáo dục đạo đức nghề nghiệp đúng đắn trong điều trị và bảo vệ vật nuôi, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và môi trường sinh thái.

* Thái độ:

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, yêu nghề, trung thực, có nếp sống lành mạnh, có ý thức phấn đấu vươn lên về mọi mặt, có quan hệ xã hội tốt và đúng mức, có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp

- Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn trong việc khám, chữa bệnh, bảo vệ động vật, đảm bảo vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường.

III

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

   

- Có học bổng khuyến khích cho những sinh viên theo quyết định số 44/2017/QĐ-BGDĐT

- Miễn giảm học phí cho đối tượng chính sách theo Nghị định 86//2015/NĐ-CP

- Hỗ trợ chi phí học tập cho HSSV là người dân tộc thiểu số sống ở vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg

- Đoàn TNCS HCM, Tổ Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm, GVCN phối hợp thực hiện thường xuyên, có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học ở Trường: Từ các hoạt động thi đua và hỗ trợ học tập, giáo dục rèn luyện, văn hóa, văn nghệ, TDTT ... , tạo mọi điều kiện phát huy năng lực của người học đến việc tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho HSSV tốt nghiệp ra trường.

- Có cơ sở vật chất, thiết bị bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu sinh hoạt của người học ở Trường . Có khu KTX sinh viên đảm bảo đầy đủ các điều kiện sinh hoạt cần thiết

- Đoàn TNCS HCM, Tổ Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm, GVCN phối hợp thực hiện thường xuyên, có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học ở Trường: Từ các hoạt động thi đua và hỗ trợ học tập, giáo dục rèn luyện, văn hóa, văn nghệ, TDTT ... , tạo mọi điều kiện phát huy năng lực của người học đến việc tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho HSSV tốt nghiệp ra trường.

- Có cơ sở vật chất, thiết bị bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu sinh hoạt của người học ở Trường . Có khu KTX sinh viên đảm bảo đầy đủ các điều kiện sinh hoạt cần thiết

IV

Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện

   

Chương trình đại trà gồm  153 tín chỉ (chưa tính Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng – anh ninh)

Áp dụng chương trình đào tạo đại học chính quy,  Sinh viên được miễn trừ những học phần tương đương đã học ở các bạc học trung cấp, cao đẳng.

V

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

   

Có khả năng học lên bậc cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Chăn nuôi, Thú y

Có khả năng học lên bậc cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Chăn nuôi, Thú y

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

   

- Tại các cơ quan quản lý và chỉ đạo sản xuất nông nghiệp: Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Viện Chăn nuôi Quốc gia, Cục chăn nuôi, Viện thú y, Cục thú y, Trung tâm Chẩn đoán thú y trung ương, Trạm kiểm dịch động vật tại Cửa khẩu Quốc tế, các đầu mối giao thông, Các cơ sở kiểm soát giết mổ động vật, Kiểm tra vệ sinh Thú y, Sở Nông nghiệp các tỉnh, Chi cục thú y các tỉnh, Phòng Nông nghiệp các huyện, Trạm thú y, Trạm khuyến nông….

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nguyên liệu, sản phẩm, hóa dược phục vụ thú y, doanh nghiệp tổ chức nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm ngành thú y: thuốc thú y, vacxin, bao bì thuốc, các dụng cụ phục vụ cho khám và điều trị bệnh cho vật nuôi.

- Giảng dạy tại các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Trường Dạy nghề; Trung học phổ thông, Tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ có liên quan đến quản lý nông nghiệp và chuyển giao kỹ thuật thú y, các tổ chức triển khai thực hiện các dự án về giám sát, phòng và chống các bệnh động vật; kiểm dịch các sản phẩm động vật, đảm bảo vệ sinh an toàn các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật.

- Các trang trại, công viên, vườn thú, các trạm kiểm dịch động vật tại các sân bay, cửa khẩu, trạm kiểm dịch trên địa bàn các xã, huyện, tỉnh.

- Có khả năng độc lập trong việc thành lập các Bệnh viện thú cảnh, phòng khám và chữa bệnh cho động vật cảnh (chó, mèo,…)

Làm việc tại các cơ sở thú y, chăn nuôi thuộc các thành phần kinh tế hoặc đơn vị hành chính sự nghiệp

 

7. Ngành: Quản lý đất đai

TT

Nội dung

Trình độ đào tạo

Tiến sỹ

Thạc sỹ

Đại học

Chính quy

Liên thông chính quy

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

   

Theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Trường xét tuyển theo 2 hình thức: xét kết quả Thi THPT Quốc gia cho thí sinh có điểm sàn 14,0; đồng thời xét học bạ THPT cho thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển thuộc các tổ hợp Toán-Lý-Hóa, Toán-Lý-Anh, Toán-Văn--Anh, Toán-Hóa-Sinh từ 15,0.

Theo quy định tại Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg, ngày 31/5/2017 của Thủ tướng chính phủ. Cụ thể: phải có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng do các cơ sở đào tạo trong nước cấp; người có bằng tốt nghiệp trung cấp phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa phổ thông trung học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - TBXH

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

   

* Kiến thức:

- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, kinh tế, xã hội phục vụ ngành.

- Có kiến thức về quản lý đất đai, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực đo đạc, tin học phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai. Lập và xây dựng được dự án quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch đô thị, quy hoạch phát triển nông thôn, lập và kiểm tra hồ sơ địa chính các loại. Tổng hợp và phân tích được biến động đất đai từ đó dự báo được nhu cầu sử dụng các loại đất, minh họa kết quả quy hoạch đất đai trên bản đồ.

* Kỹ năng.

- Sử dụng được công nghệ tin học để tổ chức, thực hành đo đạc, biên tập thành lập bản đồ địa chính các loại.

- Sử dụng được phần mềm MicroStation, Famis để thực hiện công tác biên tập, biên vẽ bản đồ, thống kê kiểm kê đất đai.

- Có kỹ năng tìm kiếm và sử dụng thông tin trong lĩnh vực Quản lý đất đai;

* Thái độ:

Có phẩm chất đạo đức, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các qui định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở nơi làm việc.

Có nhận thức đúng đắn trong việc sử dụng tài nguyên đất

* Ngoại ngữ: Sinh viên đại học hệ chính quy sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 400 điểm TOEIC trở lên.

* Kiến thức:

- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, kinh tế, xã hội phục vụ ngành.

- Có kiến thức về quản lý đất đai, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực đo đạc, tin học phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai. Lập và xây dựng được dự án quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch đô thị, quy hoạch phát triển nông thôn, lập và kiểm tra hồ sơ địa chính các loại. Tổng hợp và phân tích được biến động đất đai từ đó dự báo được nhu cầu sử dụng các loại đất, minh họa kết quả quy hoạch đất đai trên bản đồ.

* Kỹ năng.

- Sử dụng được công nghệ tin học để tổ chức, thực hành đo đạc, biên tập thành lập bản đồ địa chính các loại.

- Sử dụng được phần mềm MicroStation, Famis để thực hiện công tác biên tập, biên vẽ bản đồ, thống kê kiểm kê đất đai.

- Có kỹ năng tìm kiếm và sử dụng thông tin trong lĩnh vực Quản lý đất đai;

* Thái độ:

Có phẩm chất đạo đức, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các qui định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở nơi làm việc.

Có nhận thức đúng đắn trong việc sử dụng tài nguyên đất

III

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

   

- Có học bổng khuyến khích cho những sinh viên theo quyết định số 44/2017/QĐ-BGDĐT

- Miễn giảm học phí cho đối tượng chính sách theo Nghị định 86//2015/NĐ-CP

- Hỗ trợ chi phí học tập cho HSSV là người dân tộc thiểu số sống ở vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg

- Đoàn TNCS HCM, Tổ Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm, GVCN phối hợp thực hiện thường xuyên, có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học ở Trường: Từ các hoạt động thi đua và hỗ trợ học tập, giáo dục rèn luyện, văn hóa, văn nghệ, TDTT ... , tạo mọi điều kiện phát huy năng lực của người học đến việc tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho HSSV tốt nghiệp ra trường.

- Có cơ sở vật chất, thiết bị bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu sinh hoạt của người học ở Trường . Có khu KTX sinh viên đảm bảo đầy đủ các điều kiện sinh hoạt cần thiết

- Đoàn TNCS HCM, Tổ Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm, GVCN phối hợp thực hiện thường xuyên, có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học ở Trường: Từ các hoạt động thi đua và hỗ trợ học tập, giáo dục rèn luyện, văn hóa, văn nghệ, TDTT ... , tạo mọi điều kiện phát huy năng lực của người học đến việc tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho HSSV tốt nghiệp ra trường.

- Có cơ sở vật chất, thiết bị bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu sinh hoạt của người học ở Trường . Có khu KTX sinh viên đảm bảo đầy đủ các điều kiện sinh hoạt cần thiết

IV

Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện

   

Chương trình đại trà gồm  125 tín chỉ (chưa tính Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng – anh ninh)

Áp dụng chương trình đào tạo đại học chính quy,  Sinh viên được miễn trừ những học phần tương đương đã học ở các bạc học trung cấp, cao đẳng.

V

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

   

Có khả năng học lên bậc cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành ngành Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên, Khoa học đất, Quản lý thị trường bất động sản...

Có khả năng học lên bậc cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành ngành Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên, Khoa học đất, Quản lý thị trường bất động sản...

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

   

- Làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước về lĩnh vực quản lý đất đai: ủy ban nhân dân phường, xã và cấp hành chính tương đương; Phòng tài nguyên và môi trường quận huyện; Sở Tài nguyên Môi trường các tỉnh, thành phố.

- Làm việc tại các Công ty dịch vụ địa chính, Trắc địa, Đoàn đo đạc lập bản đồ.

- Làm việc tại các dự án liên quan đến đất đai và bất động sản;

- Làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước về lĩnh vực quản lý đất đai: ủy ban nhân dân phường, xã và cấp hành chính tương đương; Phòng tài nguyên và môi trường quận huyện; Sở Tài nguyên Môi trường các tỉnh, thành phố.

- Làm việc tại các Công ty dịch vụ địa chính, Trắc địa, Đoàn đo đạc lập bản đồ.

- Làm việc tại các dự án liên quan đến đất đai và bất động sản;

 


Bài viết khác