Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 2019-2020

Biểu mẫu 20

   ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019 – 2020

 

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu:

STT

Nội dung

Tổng Số

Chức danh

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Giáo sư

Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Trình độ khác

Hạng III

Hạng II

Hạng I

I

Tổng số

136

 

 

12

117

7

 

 

125

11

 

1

Giảng viên cơ hữu theo ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Khối ngành I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Khối ngành II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Khối ngành III

54

 

 

5

47

2

 

 

51

3

 

Ngành Kế toán

27

 

 

2

25

0

 

 

24

3

 

2

Ngành Quản trị

11

 

 

2

8

1

 

 

11

 

 

3

Ngành TCNH

16

 

 

1

14

1

 

 

16

 

 

D

Khối ngành IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ

Khối ngành V

21

 

 

2

18

1

 

 

18

3

 

1

Ngành Lâm nghiệp

10

 

 

1

9

0

 

 

8

2

 

2

Ngành Thú y

11

 

 

1

9

1

 

 

10

1

 

E

Khối ngành VI

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngành...

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F

Khối ngành VII

24

 

 

3

19

2

 

 

24

 

 

1

Ngành QLĐĐ

10

 

 

1

9

0

 

 

10

 

 

2

Ngành Kinh tế

14

 

 

2

10

2

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Giảng viên cơ hữu môn chung

37

 

 

2

33

2

 

 

32

5

 

 

C. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chức danh

Trình độ đào tạo

Chuyên ngành giảng dạy

A.

Khối ngành III

1

Dương Xuân Thao

1961

Nam

Hiệu trưởng

Tiến sĩ

Kế toán

2

Hà Thị Hồng Nhung

1990

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

3

Hoàng Thị Hiền

1981

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

4

Hoàng Thị Lộc

1976

Nữ

Trưởng bộ môn

Thạc sĩ

Kế toán

5

Lê Phương

1985

Nữ

 

Tiến sĩ

Kế toán

6

Lê Thị Trang

1988

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

7

Lê Thị Vân Hà

1976

Nữ

Phó trưởng khoa

Thạc sĩ

Kế toán

8

Ngô Đình Ký

1978

Nam

 

Thạc sĩ

Kế toán

9

Ngô Thị Thương Huyền

1986

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

10

Nguyễn Thị An

1985

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

11

Nguyễn Thị Hoa

1987

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

12

Nguyễn Thị Phương Chi

1989

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

13

Nguyễn Thị Phương Thảo

1983

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

14

Nguyễn Thị Song Hương

1990

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

15

Nguyễn Thị Thu Hiền

1967

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

16

Nguyễn Văn Điệp

1987

Nữ

Phó trưởng khoa

Thạc sĩ

Kế toán

17

Phạm Đức Giáp

1984

Nam

Trưởng khoa

Thạc sĩ

Kế toán

18

Phạm Nguyệt Thương

1979

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

19

Phạm Thị Bảo Thoa

1989

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

20

Phạm Thị Thanh Thủy

1989

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

21

Phan Thanh Hà

1977

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

22

Phan Thị Thu Hiền

1988

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

23

Trần Cẩm Vân

1983

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

24

Trần Thị Hương Trà

1983

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

25

Trần Thị Thanh Tâm

1989

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

26

Võ Thị Thu Hương

1985

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

27

Võ Thúy Hằng

1987

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

28

Đặng Thị Thảo

1980

Nữ

Trưởng khoa

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

29

Dương Tiến Dũng

1989

Nam

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

30

Hồ Thị Hằng

1991

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

31

Hoàng Thị Thúy Hằng

1984

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

32

Lê Thị Ngọc Mai

1985

Nữ

 

Đại học

Quản trị kinh doanh

33

Nguyễn Lan Anh

1983

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

34

Nguyễn Thị Lan Anh

1989

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

35

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

1992

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

36

Nguyễn Xuân Thọ

1979

Nam

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

37

Phan Thị Hoa

1988

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

38

Trần Thị Mai

1987

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

39

Đinh Thị Thúy Hằng

1983

Nữ

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

40

Hoàng Thị Huyền

1984

Nữ

Phó trưởng khoa

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

41

Lê Thị Dung

1988

Nữ

 

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

42

Lê Thùy Dung

1986

Nữ

 

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

43

Lê Tú Anh

1986

Nữ

Phó trưởng phòng

Đại học

Tài chính - Ngân hàng

44

Ngô Thị Thảo

1991

Nữ

 

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

45

Ngô Thị Tú Oanh

1989

Nữ

 

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

46

Nguyễn Anh Tuấn

1990

Nam

 

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

47

Nguyễn Thanh Vân

1987

Nữ

 

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

48

Nguyễn Thị Bích Hằng

1991

Nữ

 

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

49

Nguyễn Thị Thanh Thương

1988

Nữ

 

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

50

Nguyễn Thị Thanh Tú

1989

Nữ

 

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

51

Phạm Thị Hoài Thanh

1988

Nữ

 

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

52

Thái Đình Hoàng

1990

Nam

 

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

53

Trần Thị Bích Ngọc

1989

Nữ

 

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

54

Võ Thị Thanh Tú

1988

Nữ

 

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

B.

Khối ngành V

1

Đỗ Ngọc Đài

1982

Nam

Phó trưởng phòng

Tiến sĩ

Lâm học

2

Lê Thị Mỹ Tâm

1986

Nữ

 

Thạc sĩ

Lâm học

3

Nguyễn Hoàng Tiến

1979

Nam

 

Thạc sĩ

Lâm học

4

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

1988

Nữ

 

Thạc sĩ

Lâm học

5

Nguyễn Thị Lệ Quyên

1982

Nữ

 

Thạc sĩ

Lâm học

6

Nguyễn Thị Trà

1987

Nữ

 

Thạc sĩ

Lâm học

7

Tăng Văn Tân

1970

Nam

Trưởng phòng

Thạc sĩ

Lâm học

8

Trần Thị Thúy Nga

1980

Nữ

 

Thạc sĩ

Lâm học

9

Võ Thị Dung

1977

Nữ

Phó trưởng khoa

Thạc sĩ

Lâm học

1

Đỗ Ngọc Đài

1982

Nam

Phó trưởng phòng

Tiến sĩ

Lâm học

11

Cao Thị Phương Thảo

1980

Nữ

 

Thạc sĩ

Thú y

12

Châu Thị Tâm

1979

Nữ

 

Thạc sĩ

Thú y

13

Đinh Thị Thu Hương

1979

Nữ

Trưởng phòng

Thạc sĩ

Thú y

14

Dương Thị Hà Lê

1990

Nữ

 

Thạc sĩ

Thú y

15

Dương Thị Hải Yến

1989

Nữ

 

Thạc sĩ

Thú y

16

Lê Thị Hoàng

1981

Nữ

 

Thạc sĩ

Thú y

17

Nguyễn Đình Tiến

1983

Nam

 

Đại học

Thú y

18

Nguyễn Đình Tường

1975

Nam

Trưởng phòng

Thạc sĩ

Thú y

19

Nguyễn Thị Thu Hiền

1989

Nữ

 

Thạc sĩ

Thú y

20

Trần Thị Cúc

1994

Nữ

 

Thạc sĩ

Thú y

21

Võ Thị Hải Lê

1971

Nữ

Phó trưởng khoa

Tiến sĩ

Thú y

C.

Khối ngành VII

1

Bành Thị Vũ Hằng

1985

Nữ

 

Thạc sĩ

Kinh tế

2

Hồ Thị Hiền

1981

Nữ

Phó trưởng khoa

Tiến sĩ

Kinh tế

3

Hồ Thị Hoàng Lương

1983

Nữ

 

Thạc sĩ

Kinh tế

4

Lê Thị Hồng Ngọc

1981

Nữ

 

Thạc sĩ

Kinh tế

5

Lê Thị Xuân

1977

Nữ

Trương bộ môn

Thạc sĩ

Kinh tế

6

Ngô Văn Chung

1983

Nam

 

Tiến sĩ

Kinh tế

7

Nguyễn Thanh Tâm

1989

Nam

 

Đại học

Kinh tế

8

Nguyễn Thị Ngọc Liên

1987

Nữ

 

Thạc sĩ

Kinh tế

9

Nguyễn Thị Thanh Hải

1992

Nữ

 

Đại học

Kinh tế

10

Nguyễn Thị Thùy Linh

1989

Nữ

 

Thạc sĩ

Kinh tế

11

Nguyễn Thị Xuân

1975

Nữ

 

Thạc sĩ

Kinh tế

12

Phạm Thị Mai Hương

1979

Nữ

Trưởng khoa

Thạc sĩ

Kinh tế

13

Trần Thị Thanh Hường

1984

Nữ

 

Thạc sĩ

Kinh tế

14

Trịnh Thị Lê

1988

Nữ

 

Thạc sĩ

Kinh tế

15

Mai Hồng Loan

1990

Nam

 

Thạc sĩ

Quản lý đất đai

16

Nguyễn Công Trường

1977

Nam

Trưởng phòng

Tiến sĩ

Quản lý đất đai

17

Nguyễn Thị  Kim Dung

1983

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản lý đất đai

18

Nguyễn Thị Thùy Dung

1988

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản lý đất đai

19

Nguyễn Văn Toàn

1981

Nam

Phó trưởng phòng

Thạc sĩ

Quản lý đất đai

20

Phan Thị Thanh Bình

1979

Nữ

Phó trưởng khoa

Thạc sĩ

Quản lý đất đai

21

Trần Thái Yên

1975

Nam

Trương bộ môn

Thạc sĩ

Quản lý đất đai

22

Trần Thị Vân

1981

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản lý đất đai

23

Trương Quang Ngân

1975

Nam

Trưởng khoa

Thạc sĩ

Quản lý đất đai

24

Võ Thị Trâm Anh

1990

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản lý đất đai

D

Giảng viên cơ hữu môn chung

1

Bùi Đình Thắng

1980

Nam

 

Thạc sĩ

môn chung

2

Bùi Thị Thanh

1980

Nữ

 

Thạc sĩ

môn chung

3

Cao Đức Duẩn

1985

Nam

 

Thạc sĩ

môn chung

4

Đào Thị Nha Trang

1982

Nữ

 

Thạc sĩ

môn chung

5

Hồ Chí Quý

1987

Nam

 

Thạc sĩ

môn chung

6

Hồ Thị Bích Ngọc

1983

Nữ

 

Thạc sĩ

môn chung

7

Hồ Thị Hương

1982

Nữ

 

Thạc sĩ

môn chung

8

Hoàng Hà

1976

Nam

 

Thạc sĩ

môn chung

9

Hoàng Nam Hưng

1981

Nam

 

Thạc sĩ

môn chung

10

Hoàng Thị Thu Hoài

1987

Nữ

 

Thạc sĩ

môn chung

11

Lê Thị Thành Vinh

1982

Nữ

 

Thạc sĩ

môn chung

12

Lê Viết Vinh

1980

Nam

Phó trưởng khoa

Thạc sĩ

môn chung

13

Ngô Đăng Vinh

1988

Nam

 

Thạc sĩ

môn chung

14

Ngô Hà Châu Loan

1987

Nữ

 

Thạc sĩ

môn chung

15

Ngụy Vân Thùy

1976

Nữ

Trương bộ môn

Thạc sĩ

môn chung

16

Nguyễn Khánh Ly

1983

Nữ

 

Thạc sĩ

môn chung

17

Nguyễn Mạnh Hưng

1987

Nam

 

Thạc sĩ

môn chung

18

Nguyễn Quốc Sơn

1978

Nam

Trưởng phòng

Thạc sĩ

môn chung

19

Nguyễn Thị Hà

1980

Nữ

 

Thạc sĩ

môn chung

20

Nguyễn Thị Hậu

1979

Nữ

 

Thạc sĩ

môn chung

21

Nguyễn Thị Hoài Ly

1983

Nữ

 

Thạc sĩ

môn chung

22

Nguyễn Thị Kim Dung

1979

Nữ

 

Thạc sĩ

môn chung

23

Nguyễn Thị Lam

1985

Nữ

 

Thạc sĩ

môn chung

24

Nguyễn Thị Lan Hương

1976

Nữ

 

Thạc sĩ

môn chung

25

Nguyễn Thị Mai Anh

1965

Nữ

Phó Hiệu trưởng

Thạc sĩ

môn chung

26

Nguyễn Thị Thảo

1986

Nữ

 

Thạc sĩ

môn chung

27

Nguyễn Thị Thương Uyên

1984

Nữ

 

Thạc sĩ

môn chung

28

Nguyễn Thị Tùng

1978

Nữ

Phó trưởng khoa

Tiến sĩ

môn chung

29

Nguyễn Tự Cường

1981

Nam

 

Thạc sĩ

môn chung

30

Nguyễn Văn Chiến

1987

Nam

 

Thạc sĩ

môn chung

31

Thái Văn Hội

1966

Nam

 

Đại học

môn chung

32

Trần Hà Lan

1979

Nữ

Trương bộ môn

Thạc sĩ

môn chung

33

Trần Thị Bình

1977

Nữ

Trưởng khoa

Tiến sĩ

môn chung

34

Trần Thị Diên

1980

Nữ

 

Thạc sĩ

môn chung

35

Trần Thị Lê Na

1983

Nữ

 

Thạc sĩ

môn chung

36

Trần Thị Thiên Hương

1979

Nữ

 

Thạc sĩ

môn chung

37

Trịnh Sơn Hải

1960

Nam

 

Đại học

môn chung

D. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi:

TT

Khối ngành

Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy đổi

1

Khối ngành I

 

2

Khối ngành II

 

3

Khối ngành III

12,3 

4

Khối ngành IV

 

5

Khối ngành V

10,3

6

Khối ngành VI

 

7

Khối ngành VII

 3,4


Bài viết khác