Thông tư 01/2021/TT-BKHDT quy định về đăng ký doanh nghiệp

Ngày 16 tháng 3 năm 2021, Bộ Kế hoạch đầu tư ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT quy định về đăng ký doanh nghiệp, mẫu biểu sử dụng đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/05/2021

TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY


Bài viết khác