Kế hoạch Seminar "Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung bài giảng học phần lý thuyết kiểm toán chương 1,2"

             - Căn cứ kế  hoạch năm học 2022-2023 của khoa

- Căn cứ kế hoạch năm học 2022-2023 của tổ

- Căn cứ kế hoạch năm học 2022-2023 của cá nhân giảng viên

Vào lúc 8h00 ngày 28 tháng 11 năm, tại phòng C2.3, tổ Kiểm toán thuộc khoa Kế toán – Kiểm toán trường ĐHKT Nghệ An, tổ chức buổi Seminar cấp Bộ môn do Th.S Trần Cẩm Vân chủ trì, phối hợp Bộ môn Kiểm toán thực hiện với nội dung “Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung bài giảng học phần lý thuyết kiểm toán chương 1; 2”.

Với từng giảng viên, bài giảng của mỗi học phần được ví như là kim chỉ nam để dẫn dắt người học đến với chân trời tri thức. Bởi thế mà hoạt động rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, đổi mới bài giảng luôn được xem là nhiệm vụ trọng tâm của từng giảng viên, cũng như của các Bộ môn.

Hoạt động này được thực hiện thường xuyên, đồng bộ và được lồng ghép song song cùng các phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá để phù hợp với chương trình đào tạo.

Hiện nay Khoa Kế toán- kiểm toán đã và đang tích cực hoàn thiện chương trình đào tạo của ngành Kế toán. Theo đó, Bộ môn Kiểm toán đã hoàn thiện hệ thống đề cương bài giảng các học phần, trong đó có học phần lý thuyết kiểm toán. Hoạt động này nhằm cung cấp cho các giảng viên hệ thống bài giảng đạt chuẩn, mang tính cập nhật, thống nhất, đồng bộ, từ đó sẽ triển khai thành bài giảng cá nhân áp dụng phù hợp cho các khoá, các hệ đào tạo trong nhà trường.

Trên cơ sở đó tổ kiểm toán thuộc khoa Kế toán – Kiểm toán tổ chức buổi Semina cấp bộ môn với chủ đề “Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung bài giảng học phần lý thuyết kiểm toán chương 1; 2”, tác giả rất mong sự có mặt của sinh viên, giảng viên và bạn đọc quan tâm đến học phần Lý thuyết kiểm toán đến tham dự và góp ý.

Tin: Phan Hiền


Bài viết khác