Kế hoạch tổ chức giải bóng chuyền sinh viên NAUE 2022

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG CHUYỀN SINH VIÊN NAUE 2022

Thời Gian: Ngày 14 - 17/10/2022

Địa Điểm: Ký Túc Xá Trường Đại Học Kinh Tế Nghệ An

Các đội thi đấu gồm:

ĐỘI NAM:

1. LCĐ NÔNG LÂM NGƯ

2. LCĐ KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

3. LCĐ KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỘI NỮ:

1. LCĐ NÔNG LÂM NGƯ

2. LCĐ KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

3. LCĐ KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH

LỊCH THI ĐẤU:

Ngày 14/10/2022

TRẬN 1 (16h30)- SÂN 1 - ĐỘI NAM: KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH -  NÔNG LÂM NGƯ

TRẬN 2 (16h30) - SÂN 2 - ĐỘI NỮ: KẾ TOÁN KIỂM TOÁN - NÔNG LÂM NGƯ

Ngày 17/10/2022

TRẬN 3 (15h00)- SÂN 1 - ĐỘI NAM: NÔNG LÂM NGƯ - KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

TRẬN 4 (15h00) - SÂN 2 - ĐỘI NỮ: NÔNG LÂM NGƯ - KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH

TRẬN 5 (16h15)- SÂN 1 - ĐỘI NAM: KẾ TOÁN KIỂM TOÁN -  KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH

TRẬN 6 (16h15) - SÂN 2 - ĐỘI NỮ: KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH - KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

          Để giải đấu được tổ chức thành công tốt đẹp, tạo nên những dấu ấn, Ban tổ chức kính mời tất cả các thầy cô, các bạn sinh viên, người hâm mộ bóng chuyền đến góp vui, theo dõi và cổ vũ tinh thần các đội bóng

Tin bài: Nguyễn Hoa


Bài viết khác