Thông báo về việc liên hệ địa điểm thực tập tốt nghiệp cho sinh viên Đại học khóa 2

Nhằm hỗ trợ cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp có cơ hội được đào tạo, trải nghiệm và vận dụng kiến thức đã học vào môi trường làm việc thực tế. Tổ tư vấn hướng nghiệp việc làm và quan hệ doanh nghiệp đã kết nối với một số đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh hỗ trợ, tiếp nhận sinh viên của Trường đi thực tập tại doanh nghiệp. Vậy sinh viên nào có nhu cầu thì liên hệ với tổ tư vấn thông qua số điện thoại: 02388.668.339; di động: cô Hiền- SĐT 0948.450.788 hoặc cô Vân Anh- SĐT: 0977.393.605.

Nhằm hỗ trợ cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp có cơ hội được đào tạo, trải nghiệm và vận dụng kiến thức đã học vào môi trường làm việc thực tế. Tổ tư vấn hướng nghiệp việc làm và quan hệ doanh nghiệp đã kết nối với một số đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh hỗ trợ, tiếp nhận sinh viên của Trường đi thực tập tại doanh nghiệp. Vậy sinh viên nào có nhu cầu thì liên hệ với tổ tư vấn thông qua số điện thoại: 02388.668.339; di động: cô Hiền- SĐT 0948.450.788 hoặc cô Vân Anh- SĐT: 0977.393.605. 

Thời hạn đăng ký: Từ ngày 21/2/2019 đến ngày 04/3/2019

Chi tiết xem tại: /Images/userfiles/65/files/IMG20190221091917.jpg


Bài viết khác