Thông báo về việc tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 109 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3

Nhằm hưởng ứng kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ Việt Nam (08/3/1910- 08/3/2019) và thực hiện chương trình hoạt động năm 2019 của trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Nhà trường thông báo đến sinh viên các lớp được biết để chủ động triển khai các chương trình chào mừng trong thời gian từ ngày 25/2/2019 đến 08/3/2019.

Nhằm hưởng ứng kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ Việt Nam (08/3/1910- 08/3/2019) và thực hiện chương trình hoạt động năm 2019 của trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Nhà trường thông báo đến sinh viên các lớp được biết để chủ động triển khai các chương trình chào mừng trong thời gian từ ngày 25/2/2019 đến 08/3/2019.

Chi tiết xem tại: /Images/userfiles/65/files/52961198_2218652135061478_3268360143913353216_n.jpg


Bài viết khác