Seminar với chủ đề: “Rà soát, chỉnh sửa đề cương chi tiết học phần Pháp luật kinh tế”

          Thực hiện kế hoạch hoạt động của Bộ môn khoa học xã hội và Khoa cơ sở tháng 12 năm học 2022 – 2023, vào sáng ngày 21/12/2022, Bộ môn khoa học xã hội đã tổ chức seminar với chủ đề: “Rà soát, chỉnh sửa đề cương chi tiết học phần Pháp luật kinh tế” do NCS Dương Thị Hải Yến báo cáo. Đây là buổi sinh hoạt chuyên môn có ý nghĩa nhằm hoàn thiện hơn Đề cương chi tiết học phần Pháp luật kinh tế góp phần đạt được mục tiêu học phần, chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

Đ/c Phan Thị Thanh Bình – Phó Khoa cơ sở, chủ trì buổi Seminar  phát biểu đề dẫn

          Trong buổi Seminar,giảng viên Dương Thị Hải Yến đã trình bày những nội dung chính của đề cương bao gồm: Mô tả học phần; Mục tiêu cơ bản; Chuẩn đầu ra của học phần; Ma trận giữa chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; Lịch trình cụ thể theo tuần học và phương pháp kiểm tra, đánh giá học phần.

NCS. Dương Thị Hải Yến trình bày tại Seminar

Thông qua buổi seminar, các giảng viên trong tổ thảo luận, bổ sung và thống nhất một số nội dung có liên quan. Đây là những đóng góp ý nghĩa để có thể hoàn thiện đề cương học phần pháp luật kinh tế đáp ứng được chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo trong thời gian sắp tới.

Đ/c Bùi Đình Thắng – Trưởng khoa cơ sở phát biểu tại buổi Seinar

 

                                                                                                Tin bài: Nguyễn Thảo


Bài viết khác