Seminar “Hoàn thiện mục tiêu, chuẩn đầu ra và mức độ đóng góp chuẩn đầu ra HP Phân tích hoạt động kinh doanh cho CĐR của CTĐT ngành Quản trị Kinh doanh"

          Thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn của Bộ môn Thống kê – Phân tích tháng 9năm học 2022 - 2023, được sự nhất trí của Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, BCN Khoa Kế toán – Kiểm toán, chiều ngày 28 tháng 10 năm 2022, bộ môn Thống kê – Phân tích đã tổ chức chương trình Seminar với chủ đề “Hoàn thiện mục tiêu, CĐR và mức độ đóng góp CĐR học phần Phân tích hoạt động kinh doanh cho CĐR của CTĐT ngành Quản trị Kinh doanh” do ThS. Võ Thị Thu Hương chủ trì và các thành viên trong bộ môn cùng thưc hiện.

          Buổi Seminar được tổ chức theo hình thức trực tiếp, tại Phòng thực hành khoa Kế toán – Kiểm toán, trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Tham gia buổi seminar gồm các giảng viên trong khoa và toàn bộ các giảng viên bộ môn Thống kê – Phân tích.

          Công tác chuẩn bị buổi sinh hoạt seminar được thực hiện chu đáo, đầy đủ các bước theo quy định của nhà trường. Buổi sinh hoạt được thảo luận sôi nổi với 3 tham luận:

- Những vấn đề chung về mục tiêu, chuẩn đầu ra chương trình đào tạo được vận dụng tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

- Hoàn thiện mục tiêu, chuẩn đầu ra học phần phân tích hoạt động kinh doanh

- Hệ thống các PI của CTĐT ngành Quản trị Kinh doanh  và thảo luận về những PI học phần Phân tích hoạt động kinh doanh đóng góp và mức độ đóng góp

          Sau khi các tham luận được trình bày, buổi Seminar đã có sự trao đổi, thảo luận nội dung, tìm hiểu những vấn đề cơ bản và chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh, hoàn thiện mục tiêu, chuẩn đầu ra cho học phần Phân tích hoạt động kinh doanh, đồng thời xây dựng được ma trận tương tác giữa CĐR học phần với CĐR Chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh, tạo tiền đề cho việc xây dựng phương pháp đánh giá học phần và đề cương chi tiết học phần.

          Nội dung buổi Seminar mang tính chuyên môn có hàm lượng khoa học và gây được sự hứng thú đối với người tham dự.

Tin bài: Võ Hương


Bài viết khác