Tổ bộ môn Kế toán tổ chức dự giờ giảng 3 giảng viên

          Thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn của Tổ bộ môn Kế toán năm học 2020 - 2021, sáng ngày 24  tháng 5 năm 2021, tổ Kế toán đã tổ chức tham gia dự giờ giảng của 3 giảng viên: Phạm Đức Giáp, Lê Thị Vân Hà, Hoàng Thị Hiền với đối tượng sinh viên giả định. 

          Tham gia buổi học thuật gồm có các giảng viên Khoa Kế toán – Phân tích và toàn bộ các giảng viên Tổ kế toán và một số giảng viên khác trong Khoa Kế toán phân tích. Công tác chuẩn bị buổi giảng dạy được các giảng viên chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các bước theo quy định của nhà trường. Ba nội dung được các giảng viên triển khai đó là:

- Kế toán phải trả người lao động và các khoản phải nộp theo lươn của học phần Kế toán công

- Định giá bán sản phẩm của học phần Kế toán quản trị

- Đối tượng trả lương trong đon vị hành chính sự nghiệp, cách tính lương, các khoản phụ cấp và các khoản phải nộp theo lương của học phần Kế toán công

 

 

          Nội dung 3 giờ giảng có hàm lượng khoa học, đảm bảo tính chuyên môn và gây được sự hứng thú đối với người tham dự giờ giảng.  

Tiết giảng của giảng viên NCS,ThS. Phạm Đức Giáp - Phụ trách Khoa KTPT
Tiết giảng của giảng viên ThS. Lê Thị Vân Hà - Phó trưởng khoa, trưởng bộ môn kế toán
Tiết giảng của giảng viên ThS. Hoàng Thị Hiền

Tin bài: Ngô Đình Ký


Bài viết khác