Thông báo xét tuyển hệ đại học chính quy ngành kế toán năm 2022 (đợt 3)

          Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học năm 2022 ban hành kèm theo thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo; Căn cứ Công văn số 2598/BGDĐT-GDĐH ngày 20/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạovề việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2022 cuả Trường Đại học Kinh tế Nghệ An;

          Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo xét tuyển hệ Đại học chính quy ngành kế toán đợt 3 năm 2022 như sau:

1. Điểm xét tuyển:

2. Hồ sơ xét tuyển:

2.1 Phương thức 1: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập THPT

          - Phiếu đăng ký xét tuyển

          - Bản sao công chứng học bạ THPT: 01 bản

          - Bản sao công chứng giấy CNTN tạm thời (hoặc bằng TN THPT): 01 bản

          - Bản sao CMND/CCCD: 01 bản

 2.2 Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

         - Phiếu đăng ký xét tuyển

        - Bản sao CMND/CCCD: 01 bản

        - Giấy chứng nhận kết quả thi bản gốc: 01

 2.3 Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc  gia Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, kết quả bài thi đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

        - Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu phụ lục 08)

        - Bản sao kết quả thi bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố

 Hồ Chí Minh, kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, kết quả bài thi đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội: 01 bản

        - Bản sao CMND/CCCD: 01 bản

2.4. Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp

        - Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu phụ lục 09)

        - Bản sao công chứng học bạ THPT: 01 bản

        - Bản sao công chứng giấy chứng nhận KQ thi THPT năm 2022: 01 bản

        - Bản sao CMND/CCCD: 01 bản

3. Tổ chức đăng ký xét tuyển:

        - Thời gian đăng ký: Từ 8h ngày 20/10/2022 đến 17h ngày 04/11/2022

        - Lệ phí xét tuyển: Trường không thu lệ phí xét tuyển

        - Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban tuyển sinh trường Đại học Kinh tế Nghệ An

           Số 51 Lý Tự Trọng TP Vinh Nghệ An. 

      4. Thông tin liên hệ và hỗ trợ thí sinh

            - Số điện thoại tư vấn tuyển sinh và hỗ trợ xét tuyển: 0842.735.777

            - Fanpage:https://www.facebook.com/faa.naue


Bài viết khác