Thông báo thu giấy tờ miễn giảm học phí kỳ 2 năm học 2022-2023

Nhà trường thông báo tới các em sinh viên hệ chính quy các khóa về việc thu giấy tờ miễn giảm học phí kỳ 2 năm học 2022-2023. Mọi thông tin chi tiết được cụ thể theo đường link đính kèm. 


Bài viết khác